This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Duurzaamheid

Duurzaamheid (sustainability) als volwaardige bedrijfsstrategie

Duurzaam ondernemen (sustainability) heeft zich ontwikkeld vanuit de idealistische sfeer naar een volwaardige groeistrategie. Van morele verplichting naar nieuwe mogelijkheid om business te genereren. Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van de reguliere ondernemingsstrategie geworden. En biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de financiële performance van een onderneming te verbeteren.

Deloitte gelooft dat alleen organisaties met een duurzame ondernemingsstrategie op termijn concurrentievoordeel behalen. Daarom is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met innovatie. Deloitte helpt ondernemingen met zowel het uitstippelen van deze strategie, als de uitvoering ervan. De unieke aanpak van Deloitte bestaat uit 2 dimensies: 

1. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van het inzichtelijk maken van financiële kansen binnen de bedrijfsvoering, maar ook van het implementeren daarvan.

Deloitte heeft daar specifieke tools voor ontwikkeld:

Bovenstaande tools dienen om inzichtelijk te maken waar duurzaamheid (sustainbility) de financiële performance in de bedrijfsvoering positief beïnvloedt. Nadat inzichtelijk is gemaakt waar kansen schuilen, helpt Deloitte de ondernemer met de implementatie van de meest effectieve oplossing.

2. Duurzaamheid is geen geïsoleerd, maar een geïntegreerd onderdeel van de ondernemingsstrategie.

Raden van Bestuur en management investeren steeds meer tijd en middelen in duurzaamheids kwesties, zoals; carbon, energie, water, cleantech, biodiversiteit, talent en diversiteit. Heeft uw bedrijf al een strategie ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan en kansen op te pakken?

Nieuws

Focus op

  • Uitdagingen in water management
    Dit document probeert inzicht te geven in de basis van waterverbruik door de industrie, door een licht te schijnen op de belangen die een onderneming zou moeten hebben wanneer zij zich voor het eerst bezig gaan houden met waterverbruik.
  • Elke onderneming is een energie onderneming
    Veel ondernemingenhebben geen goed inzicht in hun energie verbruik en hoe deze te verlagen. Dit document geeft een diepgaande kijk in hoe bedrijven hun energie strategie kunnen bepalen.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.