This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Elke onderneming is een energie onderneming


Bijlage(n) downloaden  

Elke onderneming is een energie ondernemingLeiders over de hele wereld zien steeds vaker de sterke link tussen financiële prestaties en duurzaamheid van een onderneming. Het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen is een prioriteit geworden. Een energie strategie kan de eerste stap naar duurzaamheid zijn. Hoe eerder ondernemingen hun energieverbruik begrijpen en actief gaan beheren hoe eerder zij de bijbehorende voordelen (o.a. significante besparingen duurzaamheidsbewustwording binnen de eigen onderneming), kunnen behalen.

Veel ondernemingenhebben geen goed inzicht in hun energie verbruik en hoe deze te verlagen. Dit document geeft een diepgaande kijk in hoe bedrijven hun energie strategie kunnen bepalen.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.