This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Uitdagingen in water management


Bijlage(n) downloaden  

Duurzaamheid, Uitdagingen in water managementDe laatste tijd worden watervervuiling en watertekort genoemd als ‘zeer ernstige’problemen nu en in de toekomst. In een wereld waar één procent van het water beschikbaar zoet water is en de waterconsumptie twee keer zo hard groeit dan de bevolking en het feit dat de industrie goed is voor 1/5 van het totale waterverbruik in de wereld, is watermanagement een grote uitdaging. Het is tijd voor het bedrijfsleven om te reageren op de uitdagingen in water management. Sommige bedrijven zijn hier al mee bezig; een aantal multinational high tech bedrijven rapporteren hun waterverbruik aan het Water Disclosure Project terwijl andere het United Nations Global Compact’s CEO water mandate hebben ondertekend.

Dit document probeert inzicht te geven in de basis van waterverbruik door de industrie, door een licht te schijnen op de belangen die een onderneming zou moeten hebben wanneer zij zich voor het eerst bezig gaan houden met waterverbruik. Daarnaast probeert dit document ook inzichten te geven in welke stappen een onderneming kan nemen om het water probleem aan te pakken.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.