This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

IT strategy

Maximale waarde voor uw business

Organisaties zijn aan vele veranderingen onderhevig. Externe factoren als de kredietcrisis, het veranderende gedrag van de consument, de macht van het internet en overnames hebben hun weerslag op de organisatie. Aan de andere kant volgen nieuwe technologieën en trends op het gebied van informatietechnologie (IT) elkaar in hoog tempo op. Ontwikkelingen waarop snel en adequaat moet worden ingespeeld en die cruciaal zijn voor een succesvolle toekomst. Fundamentele IT-keuzes en een duidelijke IT-strategie voor de lange termijn zijn dus nodig, want met een ad hoc benadering verliezen organisaties de grip op kosten en complexiteit en lopen ze uiteindelijk vast.

Toenemende complexiteit

De complexiteit en de hogere verwachtingen ten aanzien van IT, dragen eraan bij dat een betere planning en integratie met uw business noodzakelijk is. Een IT-strategie die daarbij gebaseerd is op de ambities en doelstellingen van uw organisatie.

Vraagstukken die kunnen leiden tot een hernieuwde IT strategie

  • Hoe verhoog ik het rendement van mijn IT?
  • Hoe worden business en IT beter op elkaar afgestemd?
  • Hoe krijg ik mijn IT-kosten onder controle?
  • Hoe richt ik mijn IT-organisatie en de bijbehorende processen zo effectief mogelijk in?

Uw partner bij een geïntegreerde IT-strategie

Deloitte opereert op het snijvlak van business en IT. Wij stellen een strategisch meerjaren IT-plan voor u op met daarin een doelarchitectuur, projectenportfolio & roadmap, budget en financiering en organisatie & governance. We werken samen met uw mensen in één team om draagvlak en overdracht van kennis te garanderen. Zo zorgen we voor een duurzame oplossing, toegevoegde waarde en meer innovatiekracht in uw organisatie.

Meer weten?

Download de IT strategy brochure.
Bent u geïnteresseerd in onze maatwerkoplossingen? Neem dan contact op met bovenstaande contactpersonen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Pieter Hofman
Partner
+31 (0)88 288 51 50
phofman@deloitte.nl
LinkedIn Pieter Hofman

Timo Span
Director
+31 (0)88 288 51 64
tspan@deloitte.nl
LinkedIn Timo Span Twitter Timo Span

Download IT strategy brochure Download brochure

Lees ook

Business Innovation and IT Trends

 

Lees ook

  • Deloitte Salesforce1 Worldtour 27 Mei - RAI Amsterdam
    Hoe haalt u meer resultaat uit uw klantcontact? Tijdens de Salesforce1 Worldtour op donderdag 27 mei a.s. in de RAI te Amsterdam vertellen Deloitte en Salesforce.com u hier graag meer over. Schrijf u nu gratis in.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.