This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Enterprise architecture

Inhoudelijk sturing geven aan veranderingen in uw business

Door voortdurende bewegingen in de markt, blijven organisaties aan veranderingen onderhevig. Bedrijfs- en informatieprocessen en IT-landschap moeten daarom continu op elkaar worden afgestemd, om de ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen krachtig en effectief tegemoet te kunnen treden. Een verandering op het ene gebied heeft daarbij gevolgen voor alle andere. Enterprise Architecture is dus belangrijk en nodig om sturing te geven aan deze veranderprocessen.  Bij voorkeur tegen zo min mogelijk kosten: meer met minder.

Uitdagingen in het IT-landschap

Organisaties moeten veranderingen in bedrijfsprocessen, informatievoorziening en het IT-landschap in relatie tot elkaar doorvoeren. Zodat dit leidt tot voorspelbare resultaten en organisaties achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

Vraagstukken die bij IT Architectuur een rol kunnen spelen

  • Hoe richt ik mijn business en IT Architectuur in bij ingewikkelde verandertrajecten?
  • Hoe ontwerp en implementeer ik mijn primaire en ondersteunde processen zo optimaal mogelijk?
  • Hoe ga ik om met ongestructureerde informatie in documenten, zowel digitaal als fysiek?
Partner bij het inrichten van uw IT in harmonie met uw organisatie

Deloitte helpt u met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en deze te vertalen naar applicaties, databases en onderliggende technologieën.  Onze aanpak combineert enterprise architectuur,  business process management (BPM)  en enterprise content management (ECM) en leidt tot IT-systemen die goed zijn afgestemd op de eisen en wensen van u als eindgebruiker. Doordat u uw IT-landschap snel kunt aanpassen aan veranderingen binnen en buiten de organisatie, kunt u snel inspelen op marktontwikkelingen en nieuwe producten en diensten op de markt brengen.

Meer weten?

Download de Enterprise Architecture brochure.
Bent u geïnteresseerd in onze maatwerkoplossingen? Neem dan contact op met bovenstaande contactpersonen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Michel Vreedeveld
Partner
Tel: +31 (0)88 288 40 23

Rene Theunissen
Director
Tel: +31 (0)88 288 25 51

Download enterprise architecture brochure Download brochure

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.