This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Business intelligence & analytics

Van key performance indicator naar key performance predictor

Inzicht in bedrijfsinformatie is nodig om snel en tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Systemen worden echter steeds complexer en de hoeveelheid data neemt toe. De inzet van data wordt daarom belangrijker. Een juiste combinatie van Business Intelligence op het gebied van organisatiekennis, IT-systemen en complexe analyses leidt tot strategische concurrentievoordelen. Voordelen waarmee organisaties hun concurrenten continu een stap voor blijven en waarmee zij de klant optimaal bedienen.

Uitdagingen voor de Business Intelligence & Analytics functie

Met het toenemen van de hoeveelheid data, neemt tegelijkertijd de hoeveelheid aandacht die u kunt besteden aan specifieke informatie af. Daarnaast is niet alle informatie even betrouwbaar. Organisaties lopen daarmee tegen cruciale vragen aan op het gebied van Business Intelligence:

  • Wanneer is welke informatie voor wie cruciaal?
  • Hoe kan informatie het meest effectief worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld?
  • Hoe kan ik de datakwaliteit blijvend verbeteren?
  • Welke patronen en voorspellende waarde haal ik uit mijn data?
  • Hoe is de samenwerking tussen business en IT?
  • Wat betekent dit voor de vaardigheden, attitude en cultuur binnen mijn organisatie?

Partner in verbetermogelijkheden en proactief management

Deloitte biedt u dienstverlening rondom Business Intelligence & Analytics waarmee u  verbetermogelijkheden vindt en risico’s voortijdig signaleert. Dat doen we met geïntegreerd advies over organisatie-, competentie-, IT- en analyticsaspecten. Zo verbetert uw inzicht op basis van data sterk en krijgt u de beschikking over de juiste informatie op het juiste moment, op de juiste plaats. Zodat u succesvolle beslissingen kunt nemen.

Meer weten?

Download de Business Intelligence & Analytics brochure.
Bent u geïnteresseerd in onze maatwerkoplossingen? Neem dan contact op met bovenstaande contactpersonen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.