This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Werkkapitaalreductie

Verbeter uw werkkapitaalpositie en breng uw onderneming in topvorm

Het verbeteren van uw werkkapitaalpositie is essentieel om ervoor te zorgen dat de conditie van uw bedrijf verbetert. Zeker ten tijde van een recessie, wanneer de liquide middelen beperkt zijn, kan door werkkapitaalvermindering liquide middelen worden vrijgemaakt om de behoefte aan externe liquide middelen of financiering te reduceren. Bovendien zal uw bedrijf investeringen moeten doen in innovatie en vernieuwing om voorbereid te zijn op veranderende marktomstandigheden. Door te zorgen voor duurzame reductie van uw werkkapitaal, creëert u de benodigde financiële ruimte binnen uw onderneming. Allemaal redenen om gefocust te blijven op uw werkkapitaalpositie.

Working Capital Reduction Cashboard

Met het Working Capital Reduction Cashboard van Deloitte wordt de werkkapitaalpositie van uw onderneming inzichtelijk gemaakt en wordt ‘cash awareness’ binnen uw onderneming blijvend verhoogd. Deloitte kan u helpen mogelijkheden te vinden om uw financiële waardeketen te verbeteren (voorraden, crediteuren en debiteuren) en om belastingbesparingen (vennootschapsbelasting, BTW en inkomstenbelasting) te identificeren om zodoende snel liquide middelen te genereren. Download hieronder een flyer met meer informatie over het Working Capital Reduction Cashboard.

Zowel op korte als lange termijn

Hierbij wordt niet alleen naar verbeteringen op korte termijn, maar juist ook op lange termijn gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan betalingscondities die met uw leveranciers worden afgesproken. Lange betalingstermijnen bieden uw bedrijf nu wellicht voordelen, maar het zou uw leverancier in financiële problemen kunnen brengen. Daarmee verliest u een leverancier die u in de nabije toekomst wel eens van grote waarde zou kunnen zijn.

Op het gebied van voorraden wordt niet alleen gekeken hoe u uw voorraden op korte termijn kunt reduceren, maar ook hoe u de voorraadposities beter kunt besturen en beheersen. Op die manier bent u in staat bij opleving van de markt uw klanten tijdig te beleveren zonder dat daarbij uw voorraden enorm zullen toenemen.

Deloitte neemt samen met u de juiste maatregelen, die leiden tot een duurzame reductie van uw werkkapitaal en ervoor zorgen dat uw onderneming in topvorm is en blijft.

Download Working Capital Reduction Cashboard flyer
Download meer informatie over hoe u uw werkkapitaalpositie inzichtelijk kunt maken (Engelstalig)

Contact

Leon Pieters
Partner
Tel: +31 (0)88 288 25 17

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.