This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Wat we doen - Al onze diensten

Onze professionals zijn gespecialiseerd in de volgende aspecten van supply chain management:

Supply Chain Strategy 

De eerste stap op weg naar het efficiënter maken van uw supply chain is het op één lijn brengen van de strategische elementen van uw supply chain met de doelstellingen van uw bedrijf. De specialisten van Deloitte zijn in staat om:

 • te zorgen voor een gerichte en snelle analyse van de supply chain
 • advies te geven over strategieën zoals ‘Make versus Buy’
 • te helpen bij het evalueren van de opties voor outsourcing
 • de supply chain te optimaliseren voor een fiscaal efficiënte structuur

naar boven

Supply Chain Network Design 

Supply Chain Network Design richt zich op het analyseren en ontwerpen van de infrastructuur van het supply chain netwerk (productie en distributie) die past bij de supply chain strategie. Het doel is om zowel het niveau van de dienstverlening aan uw klanten als het kostenniveau van de supply chain te optimaliseren.

Afhankelijk van de complexiteit van uw supply chain kunnen wij gebruik maken van specifieke modelleringssoftware. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het gebruik van deze software voor network design.

naar boven

Sourcing & Procurement 

Het inkopen van grondstoffen, logistiek diensten, en andere gebruiks- en verbruiksartikelen vormt een belangrijk onderdeel van de supply chain. Hierbij speelt niet alleen de inkoopprijs, maar ook de total cost of ownership, de leverbetrouwhaarheid, en de kwaliteit van producten en diensten een rol. Ook het inkoopproces zelf is belangrijk in het bijzonder de integratie met leveranciers. Om efficiënter te kunnen werken, moeten bedrijven goed nadenken over de waarde van integratie met consortia en handelspartners

De diensten van Deloitte op het gebied van Sourcing & Procurement zijn:

 • Het ontwerpen van de juiste sourcing strategy
 • Het optimaliseren van prijs, kwaliteit, en leverbetrouwbaarheid aan de hand van een spend analyse
 • Advies en ondersteuning bij outsourcing van bedrijfsprocessen
 • Optimaliseren van het inkoopproces (bijv. implementatie van een E-procurement oplossing
 • Advisering over het relatiebeheer met de leverancier

naar boven

Supply Chain Planning & Optimalisatie 

De integratie van alle componenten binnen de forecast-to-fulfilment chain geeft bedrijven het concurrentievoordeel dat ze nodig hebben. Integratie maakt het mogelijk het proces van besluitvorming te optimaliseren en ondersteunt bedrijven bij het managen van knelpunten in lijn met de prioriteiten van hun bedrijf. Onze specialisten ontwerpen oplossingen voor uw knelpunten in:

 • Supply planning
 • Demand planning raming van vraag & aanbod
 • Sales & Operations Planning
 • Product portfolio management

naar boven

Advanced Planning & Scheduling 

Advanced Planning & Scheduling (APS) verwijst naar een productiemanagementproces waarbij grondstoffen en productiecapaciteit optimaal zijn geplaatst om aan de vraag te voldoen.

Het juiste gebruik van APS-tools zorgt voor preciezere ramingen en bepaalt waar je voorraden nodig hebt. Bijvoorbeeld welke voorraadniveaus vereist zijn om aan de wensen van de klant te voldoen en waar en hoeveel er geproduceerd moet worden. Deze informatie maakt een efficiënter beheer van de supply chain mogelijk. Dit zorgt voor een grotere klanttevredenheid in combinatie met gereduceerde arbeidskosten.

naar boven

Logistiek en Distributie 

Tijdige levering met de juiste dienstverlening zonder daarbij de afgesproken kosten te overschrijden is essentieel om de klant tevreden te houden en de tevredenheid verder te verbeteren. De specialisten van Deloitte kunnen zowel organisaties in de publieke als private sector helpen hun waarde van logistiek en distributie te beïnvloeden door netwerken op maat te ontwerpen en het beheer en de verwerking van opdrachten te verbeteren. Onze diensten op dit gebied zijn onder meer:

 • Analyse van logistiek & distributie
 • Optimalisatie van het proces en activiteiten
 • Strategische analyse en ontwerp van het distributienetwerk
 • Ondersteuning bij het aangaan van logistieke partnerschappen

naar boven

Productinnovatie & Lifecycle Management 

Het creëren en versterken van excellente innovatie en productontwikkeling is een veeleisende taak. Het kan een enorme uitdaging zijn om producten met verschillende partners – ontwerpers en producenten – te ontwikkelen waarbij de dynamische productportfolios op effectieve wijze worden beheerd en consistente productgegevens op het gebied van technische constructie en supply chain gegarandeerd zijn. Daar komt nog eens de uitdaging bij het product in een zo kort mogelijk tijdsbestek op de markt te brengen.

Professionals van Deloitte’s Product Innovatie & Lifecycle Management (PILM) begrijpen de uitdagingen in elke fase van de levenscyclus van de innovatie: vanaf de uitvinding tot het product van de markt verdwijnt. Product Innovation & Lifecycle Management heeft met meer dan 400 professionals wereldwijd en met de juiste instrumenten, klanten in de meest uiteenlopende bedrijfstakken geholpen.

Zo zorgen Deloitte specialisten voor:

 • het sneller op de markt brengen van een product
 • lagere kosten van productontwikkeling
 • hogere productkwaliteit
 • grotere groei van het bedrijf en winstgevendheid

naar boven

Contact

Leon Pieters
Partner
Tel: +31 (0)88 288 25 17

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.