This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Advisering outsourcing

Hoe kan ik op verantwoorde wijze mijn diensten of processen uitbesteden?

De consultants van Outsourcing Advisory Services ondersteunen u in de verschillende fases van het outsourcingsproces. Wij doorlopen samen met u een stappenplan met als doel het selecteren en implementeren van een outsourcingsoplossing. Dit stappenplan kent de volgende 5 fases:

 1. Voorbereiding
  Wij bereiden met u de outsourcing voor, met behulp van een business case. Hierin zal antwoord moeten worden gevonden op een aantal belangrijke vragen voor uw organisatie, namelijk:
  • Wat is het doel van outsourcing?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wat willen wij bereiken met outsourcing?
  • Op welke wijze wordt de projectorganisatie vormgegeven?
  • Hoe communiceren wij met onze mensen en met de OR?
  • Wat zijn de kosten voor een dergelijk project?
 2. Leveranciersselectie
  Het doel van deze fase is het selecteren van de leverancier die het beste bij de organisatie past. Eerst worden de selectiecriteria vastgesteld. Vervolgens stellen we met u een Request for Information (RFI) en Request for Tender (RFT) op. Ten slotte komen we tot een short-list van outsourcingaanbieders. Op basis van deze short-list kunt u komen tot een gefundeerde keuze voor de uiteindelijke leverancier
 3. Juridische vastlegging
  Onze juristen leggen in deze fase de afspraken vast in een contract en in Service Level Agreements. De consultants werken samen met uw organisatie aan een transitieplan en/of een personeelsplan ter voorbereiding op de implementatie.
 4. Implementatie en uitvoering
  De implementatie is het realiseren van alle gemaakte afspraken in de voorgaande fasen. In deze fase worden de verantwoordelijkheden van uw organisatie gedelegeerd aan de leverancier, wat de start betekent van een langdurige samenwerking. Begeleiding is hier van belang om uw organisatie te laten wennen aan de nieuwe processen (manier van werken), technologie en, nog belangrijker, de mensen.
 5. Evaluatie
  Regelmatig wordt de relatie tussen u en de leverancier geëvalueerd, door middel van contractbeheersing en Service Level Rapportages. Jaarlijks kunnen wij een Outsourcing Evaluatie Scan uitvoeren. Hiermee worden de prestaties van de leverancier beoordeeld en afgezet tegen de vooraf opgestelde criteria en doelstellingen.

Vraag een offerte aan

Contact

Stef Oud
Partner
Tel: +31 (0)88 288 18 06

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.