This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Lean Six Sigma

De klant bepaalt uiteindelijk de waarde van een product of dienst

De klant (intern of extern) bepaalt uiteindelijk de waarde van een product of dienst. Dit betekent dat een proces zich moet richten op activiteiten die waarde toevoegen aan dit product of deze dienst, waarbij overige activiteiten die geen waarde toevoegen daarmee per definitie verspilling zijn. Lean Six Sigma is een gestructureerde en bewezen aanpak voor procesverbetering waarin het elimineren van verspilling een centrale rol vervult.

Continue procesverbetering

Lean Six Sigma combineert klantfocus met een gestructureerde, procesgerichte aanpak tot meetbare verbeteringen. Medewerkers van de organisatie zelf spelen daarbij een belangrijke rol als architect van het nieuwe proces. Lean Six Sigma is hiermee meer dan alleen een verzameling van verbetertools en zorgt voor een omslag in de (verbeterings-) cultuur van de organisaties.

Wij zien dat met name deze cultuuromslag zorgt voor continue verbetering van processen waarmee organisaties op langere termijn successen blijven boeken in kwaliteit, efficiency en doorlooptijd. Door toepassing van Lean Six Sigma in combinatie met geïntegreerd prestatiemanagement blijven de resultaten ook na de implementatie meetbaar en kan een organisatie grip houden op de eigen prestaties.

Deloitte aanpak

Deloitte heeft een groot aantal Black Belts en Green Belts die uw organisatie kunnen helpen met procestransformaties in onder andere de zorg, financiële dienstverlening, gemeente & middenbestuur, energie- en maakindustrie. Met behulp van bijvoorbeeld onze 5-workshop methode kunnen wij uw medewerkers ondersteunen in de Lean Six Sigma aanpak en implementatie.

Vraag een offerte aan

Contact

Peter van Loon
Partner
+31 (0)88 288 32 20
pevanloon@deloitte.nl
LinkedIn Peter van Loon

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.