This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Operations excellence

Een bedrijf kan geweldige producten en strategieën hebben en de overheid kan een goed beleid neerzetten. Maar als de dagelijkse activiteiten niet efficiënt en effectief zijn georganiseerd, dan zijn klanten en burgers ontevreden, zullen opbrengsten afnemen en wordt overheidsgeld verspild.

Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat efficiency ten koste gaat van dienstverlening aan de klant. Vaker wel dan niet hebben verspilling en ontevredenheid bij de klant echter dezelfde onderliggende oorzaken. Begrijp wat uw klant werkelijk wil en richt uw aandacht altijd uitsluitend daarop en de productiviteit zal toenemen.

De behoefte aan een grotere nadruk op "operations excellence" kan het resultaat zijn van een aantal marketplace drivers, waaronder:

  • Een nieuw bedrijf opzetten, groei of een nieuwe activiteit creëren
  • De behoefte om de kosten drastisch te herstructureren als gevolg van een veranderende marktdynamiek of publieke kostenbeperkingen
  • Post-merger integratie
  • Het afstoten van een bedrijfsonderdeel
  • Een gedeelde dienstverlening opzetten of het outsourcen van activiteiten
  • De noodzaak om in te spelen op de steeds veranderende behoeften en voorkeuren van de klant

Al deze drivers zorgen voor een ideale levenscyclus van de operationele activiteiten. Deze levenscyclus kent drie fases. De eerste fase bestaat uit het zoeken naar het meest effectieve Operating Model om een efficiëntere en effectievere organisatie te realiseren. Daarna volgt normaal een Business Process Transformation waarin de efficiencydoelstelling operationeel wordt. In de laatste fase is de organisatie continu op zoek naar manieren om haar prestaties te verbeteren.

Door op de "operations excellence" te focussen zijn onze klanten in staat grondige verbeteringen aan de effectiviteit en efficiency van hun grootschalige operationele processen door te voeren en om continu te werken aan de verbetering van hun dienstverlenende kerntaken.

Meer informatie over onze diensten

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Hans Teuben
Director
+31 (0)88 288 20 06
hteuben@deloitte.nl
LinkedIn Hans Teuben

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.