This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Target Operating Model

Samen vertalen wij uw strategie naar een operating model dat klaar is voor de toekomst

Het Target Operating Model (TOM) helpt u bij het doorvertalen van uw strategie naar de optimale inrichting van de organisatie, bedrijfsprocessen en benodigde IT-ondersteuning. Veel voorkomende vragen zijn:

 • Hoe passen we onze organisatie aan op de nieuwe strategie?
 • Met welke organisatie inrichting (naar product/klant/regio) hebben wij een optimale dienstverlening richting onze klanten?
 • Hoe realiseren we een goede aansluiting tussen verkoop en de back-office processen?

Door op alle niveaus van uw organisatie de juiste vragen te stellen wordt inzichtelijk welke gevolgen uw strategische keuzes hebben. Hierbij maken we onderscheid in het business model, het operating model en het people model welke in samenhang met elkaar ingericht dienen te zijn.

Target Operating Model maakt uw strategische vraagstukken werkbaar

Target Operating Model

Door middel van een TOM helpen wij u met het werkbaar maken van de verschillende strategische vraagstukken waar uw onderneming voor staat. Hierbij kunt u denken aan de volgende projecten:

 • Strategische heroriëntatie: Het doorvoeren van operationele veranderingen om aan te sluiten bij een strategische heroriëntatie (bijv. outsourcing, shared services, groei & innovatie trajecten)
 • Strategische kostenreductie: Complete review van alle processen en systemen om langere termijn strategische kosten efficiënte verbeteringen te identificeren
 • Lokale transformatie: Het doorvoeren van operationele veranderingen om systeem migraties, samenvoeging van functies of afdelingen, lokale kostenreductie programma’s, etc. mogelijk te maken
 • Consolidatie van een acquisitie: Het integreren van organisatie onderdelen na een recente acquisitie of fusie
 • Huis op orde: Toetsen of de huidige inrichting van de organisatie past bij de reeds gekozen strategie, in het licht van de marktomstandigheden

Hoe werken wij met u samen?

Voor het realiseren van een succesvol Target Operating Model project heeft Deloitte een specifieke aanpak ontwikkeld. Binnen deze aanpak wordt gestructureerd toegewerkt naar het voor u organisatie geschikte Target Operating Model. Hierbij werken we nauw samen met u en de belangrijke medewerkers uit uw organisatie. Deze aanpak is al bij een grote verscheidenheid aan klanten succesvol toegepast, bij een variatie aan strategische vraagstukken, in diverse markten van multinationals tot en met kleinere organisaties.

De aanpak is opgebouwd uit drie fases, waarbij na een grondige studie een aantal inrichtingsscenario’s wordt vastgesteld die in een aantal stappen worden gewogen tot en uiteindelijk optimaal model, welke vervolgens wordt geïmplementeerd:

 • Fase 1. “What are we doing?”
  Opstellen en analyseren verschillende TOM opties
 • Fase 2. “How will we do it?”
  Evalueren, selecteren en uitdetailleren van optimale TOM optie
 • Fase 3. “When will we do it and why must we?”
  Opstellen implementatieplan en uitrollen van de nieuwe organisatie en processen

Advies van experts

Deloitte Consulting ondersteunt u graag bij het realiseren van uw strategische doelstellingen. Hierbij werken wij nauw samen met uw organisatie om gezamenlijk tot het gewenste resultaat te komen. Naast het uitdenken van uw Target Operating Model zijn wij door onze brede aanbod van dienstverlening ook in staat om u te ondersteunen bij de daadwerkelijke realisatie: “From thought to finish”.

Verder praten?

Graag denken wij vrijblijvend met u mee over de uitdaging waarvoor u staat!

Neem contact op met Hans TeubenJohan van Neste of Ivo Rothkrantz, uw vaste contactpersoon bij Deloitte of via ons contactformulier.

Contact

Public Sector
Hans TeubenHans Teuben
+31 (0)88 288 20 06
+31 (0)6 20 39 72 70
hteuben@deloitte.nl
LinkedIn Hans Teuben

Financial Services Industry
Johan van NesteJohan van Neste
+31 (0)88 288 25 82
+31 (0)6 12 34 50 61
jvanneste@deloitte.nl
LinkedIn Johan van Neste

Product Industry/Manufacturing
Ivo RothkrantzIvo Rothkrantz
+31 (0)88 288 47 45
+31 (0)6 12 34 44 90
irothkrantz@deloitte.nl
LinkedIn Ivo Rothkrantz

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.