This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Opleiding en ontwikkeling

Het nieuwe leren op de werkvloer

In het opleidingsbeleid in organisaties zien we een verandering optreden onder invloed van technologie. Het zwaartepunt verschuift van formele, geplande klassikale training naar meer informele en ‘on demand’ leertrajecten, waarbij een mix van leervormen wordt ingezet. Naarmate nieuwe generaties de arbeidsmarkt betreden die zijn opgegroeid met sociale en mobiele media, zal de vraag naar flexibilisering verder toenemen. In een tijdperk van continue veranderingen en hoogwaardige kennis zijn organisaties ook gebaat bij het snel kunnen inspelen op individuele ontwikkelbehoeften.

Uitdagingen bij opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Als gevolg hiervan zien veel organisaties zich gesteld voor grote uitdagingen op het gebied van training en ontwikkeling:

  • Hoe zet ik mijn leerorganisatie op een kostefficiënte manier op?
  • Hoe verwerk ik informeel leren en social networking in mijn opleidingsstrategie?
  • Hoe motiveer ik mijn medewerkers om nieuwe dingen te leren en bied ik ze aantrekkelijke leerervaringen?
  • Hoe kunnen we training, performance support, on-the-job coaching, peer-to-peer leren en kennisdeling beter integreren?
  • Hoe kan ik nieuwe technologieën gebruiken om ook buiten een klassikale opzet kennis over te brengen?
  • Hoe kan ik grote hoeveelheden leerinhoud digitaliseren voor multi-platform uitlevering?

Partner voor trainingsprogramma’s en opleidingsstrategie

Deloitte biedt een brede dienstverlening op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Van het ontwikkelen van maatwerk trainingsprogramma’s tot het optimaal laten aansluiten van opleidingsstrategie en – beleid op de organisatiedoelstellingen. Daarnaast ontwikkelen wij opleidingsplannen, adviseren wij over de juiste inzet van diverse leervormen en leertechnologieën en kunnen we deze implementeren. Ook ontwikkelen we leerinhoud en leermiddelen voor multi-platform leeroplossingen, zoals klassikale en web-based training, serious games,mobile learning, social learning en performance support. 

Bekijk een volledig overzicht van de Human Capital diensten van Deloitte. 

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Bernard van der Vyver
Partner
+31 (0)88 288 66 47
bevandervyver@deloitte.nl
LinkedIn Bernard van der Vyver

Karel Massop
Director
+31 (0)88 288 46 88
kmassop@deloitte.nl
LinkedIn Karel Massop Twitter Karel Massop

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.