This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

HR transformatie

Ingrijpend verbeteren van uw HR management

Meer dan ooit te voren hebben organisaties behoefte aan een sterke HR organisatie. Nu de stofwolken van de wereld wijde financiële crisis zijn neer gedaald wordt er weer hard gewerkt aan verdere economische groei. Groei die op korte termijn bedreigd wordt door een ongekende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. Deze nadere krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een HR organisatie die in staat is op strategisch niveau mee te denken met de CEO, CFO, CIO en COO en snel en adequaat oplossingen realiseert.

Uitdagingen voor het (HR) management

Organisaties hebben behoefte aan een HR organisatie die op zichtbare, meetbare en efficiënte wijze daadwerkelijk waarde toevoegt (en dus effectief is) bij het bereiken van de organisatiedoelstellingen en het verbeteren van de concurrentiepositie. Bij het ontwerpen van een adequate HR organisatie spelen onder meer de volgende vragen:

  • Wat zijn de organisatiedoelstellingen en wat kan HR doen om deze te helpen bereiken?
  • Wat gebeurt er om ons heen en hoe moeten we daarop acteren?
  • Welk HR beleid is noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken?
  • Hoe kan HR helpen om noodzakelijke veranderingen in de organisatie door te voeren?
  • Hoe kan ik mijn processen zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen?
  • Hoe implementeer je nieuwe technologieën om efficiënter te werk te gaan?

Uw partner bij ontwikkelen en implementeren van uw HR organisatie

Deloitte helpt bij het formuleren van de HR strategie die aansluit bij uw organisatiestrategie en ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van de HR organisatie die optimaal is afgestemd op het realiseren van die strategie. 

Bekijk een volledig overzicht van de Human Capital diensten van Deloitte. 

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Fred Sonneville
Director
+31 (0)88 288 43 04
fsonneville@deloitte.nl
LinkedIn Fred Sonneville Twitter Fred Sonneville

 

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.