This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Het Business Maturity Model

Hoe balans binnen de organisatie resulteert in grotere efficiëntie en betere prestaties

Wanneer organisaties aan de vooravond staan van een grote investering, brengt het Business Maturity Model (BMM) focus aan op die zaken die werkelijk leiden tot verbetering van prestaties. Dit geldt bijvoorbeeld bij de implementatie van een organisatiebreed IT pakket, de realisatie van een nieuwe strategie of een fusie of overname. Vaak richten organisaties zich bij investeringen vooral op de investering zelf en nemen ze onvoldoende de effecten op andere onderdelen van de organisatie mee. Na het invullen van de online BMM scan weet je als organisatie exact waar je in de bredere organisatorische context zaken moet oppakken om optimaal te profiteren van de geplande investering.”

Betere prestaties door balans

Het Business Maturity Model (BMM), is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Deloitte. Uit onderzoek blijkt dat organisatieontwikkeling zich vaak focust op alleen specifieke onderdelen van de organisatie. Het resultaat is dat één of meerdere onderdelen floreren, terwijl de overige onderdelen relatief achterblijven en de impact van de verandering niet optimaal wordt benut. Deze interne onbalans creëert inefficiënties door te weinig synergie tussen de verschillende delen van de organisatie. Onderzoek van de Universiteit Utrecht onderschrijft dit en toont aan dat organisaties in balans tot 30% beter presteren dan gemiddeld. BMM biedt organisaties een handvat om te groeien naar een meer gebalanceerde organisatie met significant betere prestaties. Lees verder voor meer informatie over het model

Toepassingen van het Business Maturity Model

Het model onderzoekt alle belangrijke organisatiedimensies, zowel intern (strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur) als extern (concurrentiedruk en overige omgevingsdruk). Verder neemt het de ontwikkeling van organisatie mee (het gewenst ontwikkelniveau en het vermogen tot veranderen). Een uitgebreide online vragenlijst brengt al deze elementen in 60 minuten in kaart. De resultaten geven vervolgens aan waar binnen de organisatie synergie kan worden gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Benchmarks van sectoren en benchmarks binnen organisaties
  Waar staat uw organisatie ten opzichte van uw concurrenten? Hoe denken verschillende organisatieonderdelen over de huidige en gewenste situatie van uw organisatie?
 • Project portfolio assessments
  Aan de hand van BMM resultaten wordt beoordeeld of de juiste projecten zijn geïnitieerd om uw ambitie te realiseren
 • (IT) readiness assessments
  Zoals in de inleiding is aangegeven vergroot BMM de kans op succes aanzienlijk door de bredere organisatorische context mee te nemen bij grote investeringen
 • Formuleren van (IT) strategie
  BMM als uitgangspunt stimuleert, zeker bij het formuleren van een IT strategie, om de strategie te richten op de maximale toegevoegde waarde voor de hele organisatie
 • Veranderprogramma’s
  BMM is hierbij vooral van toegevoegde waarde als heldere kapstok waarbij alle belangrijke sleutelfiguren op efficiënte wijze via de online vragenlijst bij hebben kunnen dragen aan het programma
 • Realiseren van gedeelde visie
  Via de online vragenlijst kunnen alle belangrijke betrokkenen op efficiënte wijze bijdragen aan een gedragen visie op verandering
 • Duurzaamheid (sustainability)
  Maakt een analyse van een onderneming en de rol die duurzaam ondernemen inneemt binnen die organisatie. Daarnaast worden de gebieden waar concurrentievoordeel bestaat aan het licht gebracht, evenals de kansen voor verbetering van bedrijfsprocessen.

Bekijk een aantal business cases

Meer informatie

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

 

Contact

Wim Scheper
Partner
+31 (0)88 288 12 49
wscheper@deloitte.nl
LinkedIn Wim Scheper
BMM team

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.