This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

FAQ

Veel gestelde vragen bij de toepassing van het Business Maturity Model in de praktijk en bij het gebruik van de online Business Maturity Scan

FAQ over het model
FAQ over de vragenlijst
Overig
Hoe nieuw is het Business Maturity Model? 

Het model zelf lijkt erg op bestaande modellen aangezien het is afgeleid van modellen die zich eerder hebben bewezen. In tegenstelling tot deze eerdere modellen die gericht zijn op het meten van business maturity of business IT alignment, is BMM een gevalideerd model. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vragenlijsten van het in Nederland veel gebruikte INK model, zijn de BMM vragenlijsten meerdere keren wetenschappelijk getoetst en meten de vragen datgene dat we willen meten.
Terug

Het Business Maturity Model is te abstract 

Of BMM te abstract is, hangt af van de situatie. Voor het onderzoeken van specifieke elementen van het model heeft Deloitte betere methoden beschikbaar (bijvoorbeeld de Enterprise Value Map of het CFO Management Framework). BMM is ontwikkeld om het onderlinge verband tussen de verschillende organisatieonderdelen te meten, te weten strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur.
Terug

Is ontwikkelniveau 4 altijd het beste? 

Hoe dynamischer de omgeving, hoe hoger het gewenste ontwikkelniveau zou moeten zijn. Voor sectoren die wereldwijd opereren is ontwikkelniveau 4 vereist. Voor bijvoorbeeld de rijksoverheid volstaat (voorlopig) niveau 3.
Terug

Onze organisatie is uniek, is BMM ook geschikt voor ons? 

Elke organisatie is uniek. BMM focust op gemeenschappelijke eigenschappen van organisaties. Het is hetzelfde met mensen: iedereen is uniek, maar we delen tegelijkertijd een groot aantal gemeenschappelijke eigenschappen. Dit is overigens maar goed ook, aangezien de medische wetenschap anders niet mogelijk zou zijn.
Terug

Waarom niet gebruik maken van EFQM/INK/CMM? 

CMM is ontwikkeld voor andere doeleinden, namelijk het meten van het niveau van software-ontwikkeling binnen een organisatie. In dit model ontbreekt de ‘business’ dimensie van elke organisatie. EFQM/INK meten ook het ontwikkelniveau van organisaties, maar het ontbreekt deze modellen aan een valide meetinstrument.
Terug

Hoe log ik in een Business Maturity Scan? 

Voor het inloggen op de online vragenlijst heeft u de inloggegevens nodig die u per e-mail of brief hebt ontvangen. Deze inloggegevens zijn gekoppeld aan die vragenlijst die past bij uw markt of bij het thema van het onderzoek.

 1. Ga naar de beveiligde website
 2. Vul daar de gebruikersnaam (User Name) en het wachtwoord (Password) in en klik op “OK”
 3. U kunt op elk gewenst moment nogmaals inloggen om verder te gaan met de vragenlijst of uw rapportage en ingevulde vragenlijst op te vragen

Terug

Waarom kan ik niet inloggen op INVision SurveyWeb? 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het niet lukt om in te loggen. Probeer onderstaande oplossingen. Mocht geen van deze oplossingen werken, stuur dan een e-mail met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het probleem aan bmm@deloitte.nl.

 • Het adres klopt niet of de link in de e-mail werkt niet
  Voer https://www.businessmaturity.nl/scan/ in in het adresveld van Microsoft Internet Explorer.
 • Ondanks de juiste inlognaam en het juiste wachtwoord, lukt het niet om in te loggen
  Probeer om de login gegevens te kopiëren en te plakken in de velden van het inlogscherm. Let daarbij op hoofd- en kleine letters. Dubbelklik op de inloggegevens in de e-mail met de uitnodiging om te voorkomen dat extra spaties of tabs geselecteerd en gekopieerd worden.
 • De browser geeft een foutmelding
  Gebruik Microsoft Internet Explorer. Mozilla FireFox en andere browsers worden niet ondersteund. Zie ook de INVision requirements voor de minimale systeemeisen
 • Ik krijg geen toegang tot het inlogscherm
  Voeg het domein ‘deloitte.nl’ toe aan de toegestane websites. Ga naar “Hulpmiddelen” (“Tools”) > “Instellingen” (“Settings”) > “Privacy” > “Websites” (“Sites”), vul ‘deloitte.nl’ in en klik op “Toestaan” (“Allow”).

Terug

Hoe print ik mijn ingevulde vragenlijst? 

Nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld en afgesloten, kunt u deze afdrukken. U hoeft dit niet direct te doen. U kunt namelijk altijd op een later moment opnieuw inloggen om de vragenlijst alsnog te printen.

 1. Wanneer u de vragenlijst definitief hebt afgesloten, komt u in een scherm waar u uw ingevulde vragenlijst en eventueel uw online rapportage kunt opvragen.
 2. Klik voor een overzicht van uw antwoorden op de vragenlijst op de knop “Overzicht antwoorden” ("Your answers") of links bovenin het scherm op het icoon van het papiertje met een vergrootglas.
 3. Selecteer “Bestand” (“File”) in de menubalk en vervolgens “Pagina-indeling” (“Page Setup”).
 4. Kies in het zojuist geopende scherm voor “Liggend” (“Landscape”) en klik op “OK”.
 5. Klik vervolgens op het printicoon in de menubalk om de vragenlijst te printen.

Terug

Hoe print ik mijn online rapportage? 

Bij een groot aantal vragenlijsten is het mogelijk om direct na het invullen van de vragenlijst een rapport te krijgen met uw eigen scores. In specifieke gevallen is deze functionaliteit echter uitgeschakeld, omdat een samengestelde rapportage relevanter is. In alle andere gevallen kunt u volgens onderstaande stappen een afdruk maken van uw rapportage.

 1. Wanneer u de vragenlijst definitief hebt afgesloten, komt u in een scherm waar u uw vragenlijst en uw rapportage kunt opvragen.
 2. Klik voor de rapportage op de knop “Opvragen individuele rapportage” ("Individual report").
 3. Klik in het scherm dat zich opent op “Openen” (“Open”) om de rapportage te openen in Microsoft Word.
 4. Klik vervolgens op het printicoontje in de menubalk om de rapportage te printen.

Terug

Hoe sla ik mijn ingevulde vragenlijst op? 

Nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld en afgesloten, kunt u deze opslaan. U hoeft dit niet direct te doen. U kunt namelijk altijd op een later moment opnieuw inloggen om de vragenlijst alsnog op te slaan.

 1. Wanneer u de vragenlijst definitief hebt afgesloten, komt u in een scherm waar u uw vragenlijst en uw rapportage kunt opvragen.
 2. Klik voor een overzicht van uw antwoorden op de vragenlijst op de knop “Overzicht antwoorden” ("Your answers") of links bovenin het scherm op het icoon van het papiertje met een vergrootglas.
 3. Selecteer “Bestand” (“File”) in de menubalk en “Opslaan als…” (“Save as…”).
 4. Klik, nadat u een juiste locatie heeft gevonden, op “Opslaan” (“Save”).

Terug

Hoe sla ik mijn online rapportage op? 

Bij een groot aantal vragenlijsten is het mogelijk om direct na het invullen van de vragenlijst een rapport te krijgen met uw eigen scores. In specifieke gevallen is deze functionaliteit echter uitgeschakeld, omdat een samengestelde rapportage relevanter is. In alle andere gevallen kunt u volgens onderstaande stappen uw rapportage opslaan.

 1. Wanneer u de vragenlijst definitief hebt afgesloten, komt u in een scherm waar u uw vragenlijst en uw rapportage kunt opvragen.
 2. Klik voor de rapportage op de knop “Opvragen individuele rapportage” ("Individual report").
 3. Klik in het scherm dat zicht opent op “Opslaan” (“Save”) om de rapportage op te slaan.
 4. Klik, nadat u een juiste locatie heeft gevonden, op “Opslaan” (“Save”).

Terug

Waar kan ik terecht voor overige vragen? 

Voor al uw overige vragen kunt u een e-mail met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het probleem sturen aan bmm@deloitte.nl.

Contact

Wim Scheper
Partner
Tel:+31 (0)88 288 12 49
BMM team

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.