This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

De online vragenlijst

De online Business Maturity Scan maakt in 60 minuten de uitgangssituatie en amibitie inzichtelijk

Bij het toepassen van het Business Maturity Model wordt in veel gevallen de Business Maturity Scan uitgevoerd. Deze online vragenlijst geeft met een aantal gerichte vragen inzicht in het ontwikkelniveau van de interne organisatie vanuit de perceptie van de eigen medewerkers.

Na het invullen van de vragenlijst is meteen een rapport te downloaden. De scan is alleen toegankelijk met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord die gekoppeld zijn aan een branchespecifieke vragenlijst dan wel een klantspecifieke vragenlijst. Heeft u nog geen inlogcodes en bent u wel geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via bmm@deloitte.nl.

Klik hier voor de online vragenlijst.

De onderdelen van de online vragenlijst

Elke vragenlijst is opgebouwd uit een aantal standaard onderdelen die elk een deel van het Business Maturity Model meten. Afhankelijk van de situatie worden voor alle, of voor een selectie van onderdelen vragen gesteld. Ook is er ruimte om vragen toe te voegen aan de standaard beschikbare vragenlijsten. De kern van de vragenlijst bestaat uit 15 tot 20 vragen voor elk van de vijf pijlers van het model: strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur. Hierbij wordt zowel naar de huidige situatie als de gewenste situatie gevraagd. Aanvullend richten onderdelen zich op de omgeving van de organisatie, de prestaties en het vermogen tot veranderen.

Alle vragenlijsten zijn afgeleid van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst voor de industriële sector. Inmiddels is er een groot aantal varianten op deze vragenlijst in gebruik, zowel voor de private als publieke markt, die hoofdzakelijk van elkaar verschillen in gebruikte terminologie. Het onderwerp van de vragen is echter niet anders, zodat de verschillende vragenlijsten grotendeels vergelijkbaar zijn. Ook vragenlijsten voor de publieke sector hebben de wetenschappelijke toets doorstaan, waaronder die voor de ziekenhuissector.

Voordelen van de Business Maturity Scan

De Business Maturity Scan blijkt in de praktijk zeer succesvol:

  • Het is gebruiksvriendelijk
    De online vragenlijst duurt 45 tot 60 minuten en kan na afronding meteen een rapport genereren.
  • Creëert interne transparantie
    Doordat de vragenlijst online beschikbaar is, is het eenvoudig om bij een groot aantal medewerkers de perceptie op de bedrijfsvoering van de organisatie te meten. Deelnemers aan de Business Maturity Scan zijn veelal business unit managers of leden van de Raad van Bestuur die vervolgens de eigen visie op de organisatie kunnen vergelijken met die van collega's dan wel de organisatie kunnen benchmarken met andere organisaties.
  • Wetenschappelijk gevalideerd
    In tegenstelling tot veel andere modellen die de organisatie als geheel koppelen aan prestaties, zijn het Business Maturity Model en de onderliggende vragenlijsten wetenschappelijk gevalideerd.

De BMM rapportage

In het algemeen geeft een BMM rapportage zicht op het huidig en gewenst ontwikkelniveau van de organisatie in het licht van de omgeving en de huidige prestaties. Aandachtspunten hierbij zijn de balans tussen de pijlers (onderzoek toont aan dat balans leidt tot significant betere prestaties), de hoogte van het ontwikkelniveau (is dit als verwacht en komt dit overeen met andere vergelijkbare organisaties) en het gat tussen het huidig en gewenst ontwikkelniveau (is de ambitie al dan niet realistisch). Dit alles ingebed in best practices die de afgelopen jaren zijn verzameld.

Daarnaast worden de verschillen tussen organisatieonderdelen of andere dwarsdoorsneden van de organisatie gevisualiseerd. Het hoger management kan bijvoorbeeld een bepaald beeld hebben over de besturing en beheersing van de organisatie, terwijl het midden of lager management aangeeft bij specifieke aspecten van deze pijler serieuze vraagtekens te zetten. Deze inzichten leiden vervolgens tot gerichte verbeterprojecten om daarmee de balans tussen de pijlers en de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Vraag een offerte aan

Contact

Wim Scheper
Partner
+31 (0)88 288 12 49
wscheper@deloitte.nl
LinkedIn Wim Scheper
BMM team

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.