This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Business cases

BMM geeft antwoord op een breed scala van vragen

Op deze pagina geven wij u een breed scala aan mogelijkheden waarvoor u BMM kunt inzetten. Deze worden verder toegelicht aan de hand van specifieke toepassingen bij onze klanten (business cases), waarvoor wij BMM hebben gebruikt, zodat u ideeën kunt ontwikkelen hoe BMM aan de ontwikkeling van uw organisatie kan bijdragen.

Hoe ontwikkelt u binnen uw organisatie een gedeelde visie?

Een gedeelde visie is een voorwaarde voor eenduidig handelen binnen uw organisatie. Door vertegenwoordigers van verschillende business units, afdelingen of bepaalde bedrijfsonderdelen de BMM vragenlijst te laten invullen, krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in de verschillen en overeenkomsten in visie op de huidige organisatie en ambitie. Door vervolgens deze resultaten met elkaar te bediscussiëren ontstaat een gezamenlijke basis, van waaruit u samen kunt komen tot een gedeelde visie over de toekomst van uw organisati. Lees meer hierover

Is uw IT strategie in lijn met de bedrijfsstrategie?

De dagelijkse praktijk wijst uit dat het moeilijk is om de bijdrage van IT aan de andere organisatie onderdelen te definiëren. BMM kan daarbij helpen, doordat het alle 5 pijlers binnen uw organisatie in beeld brengt, waarmee IT vergelijkbaar wordt met de andere organisatiepijlers. U krijgt ook inzicht in hoeverre IT investeringen bijdragen aan de ontwikkeling van de andere organisatieonderdelen. Dit is de basis voor het in lijn brengen van uw IT strategie met uw bedrijfsstrategie. Lees meer hierover

Hoe brengt u de juiste prioriteiten aan binnen uw projectportfolio?

BMM geeft u inzicht in de bijdrage van uw projecten aan uw organisatie. Door de vragenlijst in te vullen krijgt u eerst inzicht in de huidige situatie en de ambitie voor de organisatie. Door vervolgens te bepalen welke projecten bijdragen aan welke pijler(s), kunt u, mede aan de hand van discussie met de deelnemers, bepalen of uw projectportfolio leidt tot de gewenste groei ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten kunt u vervolgens uw projecten opnieuw prioriteren, zodat de investeringen zo optimaal mogelijk bijdragen aan uw organisatie ontwikkeling. Lees meer hierover

Is uw organisatie klaar voor een grote IT implementatie?

U staat aan de vooravond van een grote IT implementatie binnen uw organisatie. Hoe krijgt u dan inzicht in de haalbaarheid ervan en de mogelijke risico’s? U weet welke resultaten u wilt behalen, maar u hoe krijgt u meer inzicht in de huidige status? Dat krijgt u met BMM. De antwoorden op de vragenlijst geven u inzicht in de positie van uw huidige organisatie, waardoor u vervolgens kunt bepalen op welke punten u extra investeringen moet plegen om de transformatie tot een succes te maken. Lees meer hierover

Hoe groot is het vermogen tot veranderen binnen uw organisatie?

U wilt uw organisatie ontwikkelen naar een hoger niveau door een verandertraject te starten? BMM geeft u inzicht in de huidige situatie en de ambitie van uw organisatie, waarmee u kunt inschatten hoe groot de veranderuitdaging is. Dit is de basis voor uw verandervisie en –strategie zodat u op gebalanceerde wijze een brug kunt slaan naar de toekomst. Lees meer hierover 

Contact

Wim Scheper
Partner
+31 (0)88 288 12 49
wscheper@deloitte.nl
LinkedIn Wim Scheper
BMM team

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.