This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Btw

Hoe kan mijn btw-positie bijdragen aan het bedrijfsresultaat?

Btw positie en btw bijdrageEen slimme btw-strategie biedt grote kansen voor uw onderneming. In veel gevallen kan uw btw-positie een substantiële bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Maar naast deze kansen zijn er ook risico’s. Zo kan een te late of onjuiste aangifte grote gevolgen hebben voor uw bedrijfskosten en cash flow. Hoe beperkt u deze risico’s en voldoet u aan alle regels? En hoe zorgt u er daarbij voor dat de btw bijdraagt aan uw bedrijfsresultaat?

Deloitte helpt u uw btw-druk te verlagen
Om de btw-druk te verlagen maken de professionals van Deloitte allereerst inzichtelijk op welke kosten er in uw onderneming btw wordt berekend. Vervolgens analyseren we of deze berekening terecht is en op welke vlakken uw kansen liggen. Vaak levert dit op korte termijn al resultaten op. Daarnaast helpen we u om uw interne bedrijfsprocessen anders in te richten. Zo verlaagt u de btw-druk ook op de langere termijn.

Deloitte helpt u om compliant te zijn
Om goed aan de regels te voldoen helpt Deloitte u met praktische oplossingen voor planning en compliance. Hiermee minimaliseert u uw risico’s en verlaagt u uw kosten. Daarbij richten we ons op elk aspect van de indirect tax. Want niet alleen op de verkoop, maar ook op de inkoop valt voordeel te behalen.

Onze dienstverlening omvat onder meer:

Indirect tax consulting

Hoe kan mijn btw-positie bijdragen aan het bedrijfsresultaat?
Uw btw-positie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. Maar daarvoor zijn wel een paar voorwaarden essentieel. Zo moet u een duidelijk inzicht hebben in uw btw-positie en een scherpe btw-strategie hanteren. Bovendien moet u goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving in de verschillende landen waar u werkzaam bent. Alleen dan kunt u de verschuldigde btw beperken en substantiële kosten besparen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Lees verder

Vastgoed en indirect tax

Hoe voorkom ik extra kosten bij vastgoedtransacties?
Als het gaat om vastgoedtransacties vragen de btw en overdrachtsbelasting vaak om specifieke aandacht. Ogenschijnlijk eenvoudige materie blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld uit te werken. Zo kan bijvoorbeeld een koopovereenkomst die net iets verder gaat dan de standaard al tot een ongewenste dubbele heffing van btw en overdrachtsbelasting leiden. Hoe voorkomt u dit soort risico’s? Lees verder

Compliance & reporting services

Hoe ben ik in control en beperk ik mijn compliancekosten?
Tax compliance en controle over het aangifteproces leggen een groot beslag op de mensen en middelen van uw afdeling. U wilt deze taak daarom zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Zo kunt u de vrijgekomen capaciteit inzetten voor alle andere taken waarmee uw tax afdeling toegevoegde waarde kan leveren. Hoe richt u de complianceprocessen zo efficiënt mogelijk in? Lees verder

 

Contact

Bel ons op +31 (0)88 288 28 88

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

 

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.