This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Global Employer Services

Wij onderscheiden de volgende kennisgebieden


Deloitte Global Employer Services ondersteunt organisaties wereldwijd in het zo effectief mogelijk inzetten van hun menselijk kapitaal. Zij gaat uit van uw kwaliteit en kracht om zo te komen tot winst en meerwaarde.

Wij onderscheiden de volgende kennisgebieden:

Fiscale HR-adviseur

Hoe blijf ik bij op fiscaal terrein? 
Als HR of Tax manager heeft u een omvangrijk takenpakket. U wordt geacht alles te weten over fiscaal-arbeidsrechtelijke zaken, zoals loonheffingen, pensioenen en aftrekposten. Maar met het complexer worden van alle regels is het haast onbegonnen werk om deze kennis op peil te houden. Zeker als u in meerdere landen werkt. Lees verder

Internationale detachering

Hoe zorg ik dat ik wereldwijd aan de regels voldoe?
Als u personeel uitzendt naar het buitenland, is een grondige kennis van de lokale regels cruciaal. Wellicht heeft u nog steeds een belasting- en/of premieplicht in Nederland, maar ook in het land van uitzending heeft u waarschijnlijk fiscale verplichtingen. Hetzelfde geldt wanneer buitenlandse werknemers tijdelijk voor u komen werken. Eén ding is zeker: u wilt geen risico lopen op naheffingen en boetes. Maar hoe voorkomt u die? Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

Hoe kom ik tot een goed en betaalbaar arbeidsvoorwaardenpakket? 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk middel om goed personeel aan te trekken en te behouden. Maar deze voorwaarden moeten ook kostenefficiënt zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten. Hoe zorgt u daarvoor? Lees verder

Internationale human resources

Hoe haal ik meer uit mijn internationale mobiliteitsbeleid? 
Uw bedrijf vindt het belangrijk dat de medewerkers in verschillende landen werkervaring opdoen. Daarom heeft u een internationaal mobiliteitsprogramma of bent u van plan dat op te zetten. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit programma werkelijk oplevert wat u voor ogen heeft? En dat alle procedures wereldwijd voldoen aan de wettelijke regels? Lees verder

Executive compensation consulting

Hoe stem ik mijn beloningsbeleid af op mijn bedrijfsstrategie en de huidige regelgeving? 
Uw onderneming vindt het belangrijk om op executive-niveau toptalent aan te trekken en te behouden. Maar de laatste jaren is het beloningsbeleid van de top een gevoelig en complex onderwerp geworden. De wetgeving op het gebied van corporate governance is steeds meer verscherpt en langetermijnvisie en duurzaamheid zijn kernwoorden geworden. Hoe zorgt u ervoor dat deze waarden in uw beloningsbeleid terugkomen? Lees verder

Technologie

Welke software kan ik gebruiken voor mijn dienstverlening aan expats? 
Bij uw bedrijf zijn veel buitenlandse werknemers gedetacheerd. Graag wilt u uw dienstverlening aan hen en hun managers zo goed mogelijk stroomlijnen. Hoe doet u dat efficiënt en adequaat? Lees verder

Pensioenadvisering voor werkgevers en werknemers

Moet ik mijn pensioenregeling aanpassen aan de huidige omstandigheden?
Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Maar het is ook een arbeidsvoorwaarde die veelvuldig verandert. Een nieuwe pensioenwet, andere regels voor de verslaglegging in de jaarrekening, op bijna ieder vlak is de regelgeving voor pensioenen in beweging. Hoe zorgt u dat uw pensioenregeling up-to-date is? Lees verder

Werkkostenregeling

Hoe maak ik optimaal gebruik van de werkkostenregeling? 
Op 1 januari 2011 is de nieuwe werkkostenregeling van kracht geworden. Deze stelt u voor de nodige beslissingen. Want tot 2014 kunt u jaarlijks kiezen voor ofwel de nieuwe regeling ofwel het oude stelsel van vergoedingen en verstrekkingen. Hoe maakt u een weloverwogen keuze? En hoe past u de werkkostenregeling efficiënt toe? Lees verder

Werknemersaandelen – en optieplannen

Hoe voldoe ik aan de regels als het gaat om aandelen en opties? 
Als onderneming bent u altijd op zoek naar innovatieve manieren om werknemers te werven, te motiveren en te belonen. Werknemersaandelen- en optieplannen kunnen hierbij helpen. Dit is echter niet zonder risico’s: de wet- en regelgeving op dit gebied is zowel in binnen- als buitenland steeds strenger geworden. Hoe voldoet u aan deze regels en profiteert u tegelijkertijd van alle voordelen van aandelen- en optieplannen? Lees verder

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.