This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Peter Kavelaars

Peter Kavelaars

Het adagium generalisme als specialisme kenmerkt Peter. Het fiscale vakgebied is breed; specialismen zijn er volop. Slechts weinigen overzien nog het hele fiscale terrein en de samenhangen met andere relevante gebieden. Peter overziet het fiscale terrein in de volle breedte en met diepgang. Dat is zijn specialisme. Maar daarnaast heeft hij ook nog echte specialismen zoals het Europees en internationaal belastingrecht, pensioenproblematiek en loon- en sociale verzekeringsaangelegenheden.

Peter geeft regelmatig zijn mening in de media, zoals op BNR en in andere programma's. Hij publiceert regelmatig in fiscale vakbladen of is betrokken als redacteur. Daarnaast is hij (mede-) eindredacteur van diverse boeken en (mede-)auteur van diverse boeken en artikelen.

In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met tuinieren, zeilen en het beluisteren van klassieke muziek.

Functies

 • Directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs;
 • Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenfuncties

 • Lid van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde commissie 'Herziening Inkomstenbelasting';
 • Hoofdredacteur Pensioenbrief en Fiscaal Zakboek;
 • Redacteur Pensioen & Praktijk;
 • Vaste medewerker van Weekblad Fiscaal Recht;
 • Annotator bij de BNB;
 • Lid van de redactieraad NTFR;
 • Eindredacteur van NTFR-Beschouwingen.

Enkele fiscale bijzonderheden:

 • Staatsprijs toegekend voor Fiscaal Wetenschappelijke Publicaties;
 • Gepromoveerd op het proefschrift ‘Toewijzingsregels in het Europees sociaal verzekeringsrecht’;
 • Voorheen actief bij het CEPS (Centre for European Policy Studies); lid van de denktank over de Europese NV;
 • Voorheen lid van de wettelijke commissie Pensioenen;
 • Gewerkt aan een internationaal vergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Financiën naar de fiscale concurrentieposite van Nederland.

Contact

Telefoon: +31 (0)88 288 0954
Mobiel: +31 (0)6 5585 3615
E-mail: pkavelaars@deloitte.nl
LinkedIn Twitter Peter Kavelaars

Meer Publicaties Peter Kavelaars

 • ExternalURL
 • ExternalURL
  Agenda voor fiscale groei
  Weekblad Fiscaal Recht, 27 februari 2014
 • ExternalURL
  Wonderlijke wereld die pensioenwereld
  Column oorspronkelijk gepubliceerd in TPV 2013/4 (Kluwer)
 • ExternalURL
  Fiscaal evenwicht
  Weekblad fiscaal recht, 21 februari 2013
 • ExternalURL
 • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.