This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Madeleine Merkx

'Harde noten kraken'

Madeleine Merkx

Sinds haar afstuderen in 2004 geniet Madeleine Merkx van de vaktechnische uitdagingen die haar werk bij Deloitte biedt. Als verantwoordelijke voor de vaktechniek en interne opleidingen van Deloitte Indirect Tax komt zij dagelijks voor dergelijke uitdagingen te staan. Standpunten die moeten worden ingenomen over wijzigingen in wet- en regelgeving of rechtspraak zijn vaak harde noten om te kraken. Het is juist deze uitdaging waar Madeleine Merkx van houdt. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in haar werk voor Deloitte en haar publicaties, maar ook als zij zingt met jongerenkoor Contrast. Daarin geeft zij de voorkeur aan gezangen die zowel ritmisch als in de hoogte moeilijk te beheersen zijn. 

Als hoofdverantwoordelijke voor vaktechniek binnen Deloitte Indirect Tax is Madeleine Merkx hét aanspreekpunt voor de btw-specialist die zich met een vaktechnische uitdaging geconfronteerd ziet. Ook bij collega’s in andere disciplines is zij een bekend gezicht. Als voorzitter van de btw-denktank van Deloitte Indirect Tax zoekt zij samen met een aantal collega’s naar de kansen die nieuwe wet- en regelgeving of rechtspraak biedt en werkt deze uit. Daarnaast draagt zij haar kennis van de btw over via de interne opleidingen bij Deloitte en in haar functie als docent aan de Universiteit van Tilburg. Het overdragen van kennis heeft sinds haar jeugd een prominente rol in haar leven gespeeld, mede omdat haar beide ouders uit de onderwijswereld afkomstig zijn. Ten slotte publiceert Madeleine Merkx regelmatig in diverse fiscale vakbladen.

Functies

 • Senior Manager Wetenschappelijk Bureau Indirect Tax
 • Docent en onderzoeker Universiteit van Tilburg

Vorige functie

 • Manager VAT regio

Nevenfuncties

 • Vaste medewerker btw-bulletin
 • Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Docent vak vrijstellingen II Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Lid van de commissie ficties/forfaits van de Vereniging voor Belastingwetenschap

Opleiding

 • Fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg

Enkele fiscale bijzonderheden:

 • Promoveerde op 27 mei 2011 al op 28-jarige leeftijd aan de Universiteit van Tilburg
 • Haar dissertatie, “De woon- en vestigingsplaats in de btw”, is zowel als fiscale monografie in het Nederlands als in de Eucotax-serie (Establishments in European VAT) in het Engels uitgegeven
 • Winnaar van de Smeetskring-scriptieprijs 2005

Contact

Telefoon: +31 (0)88 288 2611
E-mail: mmerkx@deloitte.nl
LinkedIn Twitter

Contact

Madeleine Merkx
+31 (0)88 288 26 11
mmerkx@deloitte.nl
LinkedIn Madeleine Merkx Twitter Madeleine Merkx

Meer Publicaties Madeleine Merkx

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.