This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Corina van Lindonk

Corina van LindonkMeegaan met de tijd is voor Corina als vrouw een vanzelfsprekendheid. Als adviseur is een efficiënte invulling van de tijd cruciaal. Misschien is dat ook de achtergrond van de voorliefde van Corina voor mooie horloges.

Corina biedt aan cliënten en medewerkers van Deloitte ondersteuning op de zwaardere fiscaal-technische vraagstukken. Zij is direct betrokken bij de grotere overnames en internationale reorganisaties. Zij heeft zowel ervaring in de nationale adviespraktijk als in de internationale adviespraktijk. Daarnaast is Corina lid van de opiniecommissie van Deloitte. Een belangrijk aandachtspunt in haar praktijkvoering is productontwikkeling naar aanleiding van nieuwe regelgeving. Corina is gepromoveerd op het proefschrift: “De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen”, een vergelijkend onderzoek naar het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Corina heeft diverse publicaties in gezaghebbende fiscale tijdschriften op haar naam staan, is vaste medewerker van NTFR en spreekt regelmatig op externe seminars.

Functies

  • Belastingadviseur, Deloitte Belastingadviseurs

Vorige functies

  • Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leiden

Enkele fiscale bijzonderheden:

  • Academische promotie aan de Rijksuniversiteit Leiden
  • Becommentariëren van nieuwe fiscale wetsvoorstellen en beleidsbesluiten
  • Lid en secretaris van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing van concerns volgens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, welk rapport mede ten grondslag heeft gelegen aan de algehele herziening van het fiscale eenheidsregime in 2003
  • Gespecialiseerd in de vennootschaps- en dividendbelasting

Opleiding

  • Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden
  • Academische promotie aan de Universiteit Leiden

Contact

Telefoon: +31 (0)6 54 79 37 68
E-mail: cvanlindonk@deloitte.nl
Linkedin Corina van Lindonk

Contact

Corina van Lindonk
+31 (0)6 54 79 37 68
cvanlindonk@deloitte.nl
Linkedin Corina van Lindonk

CV Corina van Lindonk (English version)

Publicaties Corina van Lindonk

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.