This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Mergers & Acquisitions

Hoe houd ik focus en snelheid bij overnames?

Fusies, overnames, joint ventures, kapitaalbelangenBij alle transacties - of het nu gaat om fusies, overnames, joint ventures, kapitaalbelangen of verkopen - komen complexe zaken naar voren die de geconcentreerde aandacht van ervaren professionals vraagt. De extra overwegingen wanneer multinationals bij dit soort transacties zijn betrokken maakt het geheel nog indrukwekkender. Deloitte kan ondersteuning en advies bieden bij het bedwingen van de grote verscheidenheid aan fiscale, financieel-administratieve, juridische, regelgevende, culturele, en arbeidsrechtelijke kwesties bij internationale transacties. Zo helpt zij de compliance-risico’s te beheersen en mogelijk het rendement te verbeteren. Onze dienstverlening omvat onder andere:

Structurering van transacties en due diligence 

De M&A-professionals van Deloitte leveren corporate cliënten en private equity beleggers een breed spectrum aan fiscale adviesdiensten. Zij werken samen met technische specialisten en experts uit de sector. De ondersteuning en het advies voortkomend uit deze multifunctionele aanpak is gericht op beheersing van compliance-risico’s en verbetering van het commerciële rendement. Wij analyseren en kwantificeren fiscale risico’s en kansen die specifiek gelden voor sectoren, landen en transacties; analyseren de kwaliteit van vermogensbestanddelen; signaleren eventuele verborgen kosten, onvoorziene omstandigheden en verplichtingen en helpen onderhandelingsposities te ontwikkelen. Wij stellen alternatieve fiscale structuren voor, schrijven memoranda over formele fiscale structuren en stellen pro forma jaarrekeningen op die de gevolgen van verschillende alternatieve structuren op toekomstige kasstromen en resultaten aantonen.

Neem contact op

Back to top

Dienstverlening voor verkopende partijen 

Voorafgaand aan het naar de markt gaan, leveren wij ondersteuning bij de analyse van mogelijke fiscale, financieel-administratieve, arbeids-, operationele en systeemkwesties. In onze samenwerking met cliënten analyseren wij of de transactiestructuur overeenstemt met de bedrijfsstrategie en kwantificeren wij de strategische waarde van fiscale risico’s en kansen. Voorafgaand aan de verkoop voeren wij een due diligence uit, inclusief een analyse van de fiscaal-financiële en regelgevende zaken, beoordeling van afspraken over vergoedingen en analyse van de informatiekwaliteit. Wij weten ook dat de fiscale overwegingen voor een transactie simpel of complex kunnen zijn; zij zullen variëren al naar gelang de aard van de transactie. Wij kunnen cliënten ondersteuning en advies bieden over de ingeschatte voor- en nadelen, de allocatie en het behoud van fiscale pluspunten analyseren en fiscale structuren bestuderen ten behoeve van de bestemming die cliënten voor ogen hebben met de opbrengsten van de transactie. Voor een efficiëntere inspanning en overdracht van kennis werken onze professionals nauw samen met teams van cliënten en andere adviseurs, om transacties aldus tot een goed einde te brengen.

Neem contact op

Back to top

Dienstverlening na transacties 

Zowel voor overnames als splitsingen biedt ons team een holistische aanpak die fiscale afdelingen zowel kan helpen vanaf dag één in de startblokken te staan als aan de vereisten op de langere termijn te beantwoorden. Dit omvat tevens advisering over een verscheidenheid aan fiscale zaken, zoals het aanpakken van regelgevende, fiscale planning en compliance-zaken; de vereenvoudiging van fiscale bedrijfsstructuren, in het bijzonder waar overlap tussen rechtspersonen ontstaat; het harmoniseren van financieel-administratieve methodes; en het samenvoegen van fiscale systemen, processen, en afdelingspersoneel. Samen met de fiscale afdeling onderzoeken wij de fiscale kansen die zich voordoen als gevolg van de fusiesynergieën, ongeacht of die veranderingen zich voordoen in toeleveringsketens, de verkooporganisatie, de back-office, of andere onderdelen.

Neem contact op

Back to top

Dienstverlening bij herstructureringen en faillissementen 

Wij helpen vennootschappen die financieel onder druk staan om relevante fiscale zaken en financiële overwegingen te analyseren, verlenen ondersteuning bij het evalueren van herstructureringsmogelijkheden, en onderzoeken planningskansen gericht op de fiscale en financiële druk. Intussen werken wij aan een raamwerk dat voorziet in toekomstige fiscale efficiëntie. Onze professionals hebben uitgebreide ervaring in het werken met debiteuren, crediteuren en crediteurencommissies met betrekking tot zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke herstructureringen. In ons streven naar gunstige zakelijke en fiscale resultaten werken wij tevens samen met andere professionele adviseurs van cliënten..


Neem contact op

Back to top

Lees ook

  • ExternalURL
    Management Buy Out – Project Web
    Een praktische gids voor de fiscale positie van management teams in een management buy-out

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.