This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Tax Organizer

Meer grip op het fiscale proces

Op fiscaal gebied zijn er vele uitdagingen. De hoeveelheid informatie die u dagelijks bereikt, de eisen waar u op grond van wet- en regelgeving aan moet voldoen en de verschillende mensen die daarbij betrokken zijn, maken de beheersbaarheid van het fiscale proces voor u niet gemakkelijker. Bovendien neemt de hoeveelheid data toe, gaan technologische ontwikkelingen harder en lijken stakeholders steeds kritischer. Van u wordt transparantie gevraagd en zelf heeft u behoefte aan overzicht en een efficiënt proces. Bent u daarnaast in staat het maximale er uit te halen? Feitelijk gaat het om één ding: grip op het fiscale proces. Deloitte biedt de oplossing.

Structuur en transparantie met de Tax Organizer
De Tax Organizer zorgt voor structuur en transparantie in het compliance proces in alle opzichten.

De Tax Organizer bestaat uit:

  • een jaarkalender waarin alle belangrijke gebeurtenissen voor het komende jaar zijn opgenomen,
  • een periodiek overleg, waarin de voortgang en relevante ontwikkelingen worden besproken,
  • gevolgd door het formuleren van alle specifieke maatwerkonderdelen en bijbehorende acties.

Met deze aanpak weet u niet alleen waar u aan toe bent in het komende jaar, maar creëert u bovendien ruimte om de tax-functie binnen uw organisatie stapsgewijs verder te professionaliseren. Door zaken structureel in te plannen en grip te houden op kosten en beschikbare resources, blijkt in de praktijk ruimte te ontstaan om zaken als BTW, loonbelasting of leaseregeling eens wat beter onder de loep te nemen. Met vaak onverwachte besparingen tot gevolg.

Waarom Deloitte?
Deloitte biedt u waar wij goed in zijn: niet alleen denken, maar ook doen op een gestructureerde manier. Dit vertalen wij in een pragmatische aanpak, waarbij we vaste afspraken maken over planning, diensten en prijs. Met de diverse fiscale bouwstenen in het keuzemenu, bepaalt u niet alleen wat wij voor u kunnen betekenen, maar ook in hoeverre uw organisatie daar zelf een bijdrage aan levert. Wij faciliteren en adviseren u zodanig dat u vanuit een solide basis, met een gevoel van comfort en zekerheid, kunt opereren, ontwikkelen en richting bepalen voor uw organisatie.

Neem contact op

Contact

Diana van IJzendoorn
088 288 1462

Jan Stienen
088 288 0550

Jeroen van Beek
088 288 0602

Neem voor Cross Border Tax contact op met
Wobke Hahlen
088 288 2109

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.