This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Tax Management Consulting

We help businesses Move Tax Forward


De tax functie binnen bedrijven wordt steeds belangrijker. Het beheren en beheersen van uw fiscale processen levert immers een belangrijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Bij veel bedrijven en organisaties neemt de tax afdeling daarom een centrale plek in.

De werkwijze en instrumenten van de tax functie blijven binnen veel ondernemingen echter vaak achter bij de recente ontwikkelingen. Er wordt bijvoorbeeld te veel gewerkt met ‘losse’ spreadsheets die niet zijn gekoppeld aan uw bedrijfssystemen. Of u heeft te weinig inzicht in de financiële en fiscale processen. Deloitte helpt uw organisatie om de tax functie klaar te maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld door een Tax Control Framework te implementeren. Beter ‘in control’ zijn levert u meer winst en meer efficiëntie op. Let’s Move Tax Forward!

Horizontaal toezicht

Aan welke eisen moet ik voldoen voor horizontaal toezicht? 
De Belastingdienst werkt steeds vaker met Horizontaal Toezicht. Daarbij gaat het om wederzijds vertrouwen en transparantie tussen uw organisatie en de Belastingdienst. U maakt samen afspraken en legt die vast in een convenant. Is Horizontaal Toezicht ook mogelijk voor uw organisatie? En hoe voert u deze nieuwe manier van werken in? Lees verder

Tax accounting

Hoe zorg ik voor een accurate fiscale verslaglegging?
Uw belastingafdeling vertrouwt te veel op spreadsheets. U werkt met gedateerde technologie of kampt met een gebrek aan integratie tussen fiscale en financiële systemen. Hierdoor zijn de gegevens voor tijdige en accurate tax accounting en bijbehorende rapportage veelal moeilijk boven water te krijgen en te analyseren. Hoe lost u dit op? Lees verder

Tax compliance

Hoe beperk ik de kosten van compliance? 
Tax compliance legt een groot beslag op de mensen en middelen van uw tax afdeling. U wilt deze taak daarom zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Zo kunt u de vrijgekomen capaciteit inzetten voor alle andere taken waarmee uw tax afdeling toegevoegde waarde kan leveren. Hoe richt u de complianceprocessen zo efficiënt mogelijk in? Lees verder

Tax enabled ERP

Hoe zorg ik dat mijn spreadsheets goed aansluiten op de fiscale positie van mijn bedrijf? 
Hoe complexer de fiscale functie in uw bedrijf wordt, hoe belangrijker het is om de fiscale gegevens met uw ERP-systemen te integreren. Graag wilt u in één oogopslag zien hoe uw fiscale positie in de jaarrekening ervoor staat. Hoe krijgt u hiervoor moeiteloos de juiste cijfers boven tafel? Lees verder

Tax data analytics

Hoe kan data-analyse bijdragen aan de tax functie?  Als manager heeft u fiscale informatie nodig om planningen en prognoses op te stellen. Zonder betrouwbare data kunt u de risico’s van uw onderneming immers niet goed inschatten. Hoe weet u precies hoe uw onderneming er in fiscaal opzicht voorstaat? En hoe krijgt u de fiscale gegevens boven water om uw bedrijfsplannen op te baseren? Lees verder

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.