This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Dienstverlening bij fiscale geschillen

Hoe ga ik om met fiscale geschillen?

banaan 5.jpg

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met fiscale geschillen. De fiscale autoriteiten richten zich daarbij steeds vaker op tekortkomingen, bijvoorbeeld in uw administratie of bij het voldoen aan de verplichtingen. De reden voor een geschil ligt echter lang niet altijd op dat vlak. Veel vaker gaat het om een verschillende interpretatie van de ingewikkelde fiscale wetgeving. Geschillen kosten veel tijd, maar zijn soms noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen.

Deloitte ondersteunt u bij boekenonderzoek en fiscale procedures
Een fiscaal geschil vergt een duidelijke en goed geplande aanpak. De Deloitte Controversy groep kan uw onderneming bijstaan in alle stadia van dit proces, van fiscale boekenonderzoeken tot de uitvoering van fiscale procedures. Daarbij kunt u rekenen op de ruime ervaring van onze deskundigen, zoals voormalig functionarissen van belastingdiensten, deskundigen op het gebied van geschillenbeslechting en deskundigen op het gebied van fiscale rechtsgang.

Waarom Deloitte
De aanpak van Deloitte onderscheidt zich door de aandacht te richten op een praktische aanpak van zowel de materiële als de formeel-juridische kant van een geschil. Daar blijft het echter niet bij. Door de uitkomsten van een geschil in de praktijk van uw onderneming te implementeren, voorkomen we dat eenzelfde geschil zich later opnieuw voordoet.

Download pdf  

 

Contact

Frank Herreveld
+31 (0)88 288 14 43
fherreveld@deloitte.nl
Frank Herreveld

Gerelateerde artikelen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.