This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Business Tax

Hoe kan ik efficiënt aan alle regelgeving voldoen?

Business Tax belastingadvies en compliance dienstenUw onderneming heeft te maken met veel verschillende wetten en regels. Om daar optimaal aan te voldoen biedt het Business Tax team van Deloitte u praktisch toepasbaar en innovatief belastingadvies en compliance diensten. Daarmee kunt u uw fiscale bedrijfsprocessen efficiënt inrichten en de juiste strategische keuzes maken. Onze ervaring met het implementeren van de gegeven adviezen in de praktijk in combinatie met de specifieke branchekennis van onze adviseurs maken het onderscheid.

Onze Business Tax dienstverlening bestaat uit:

Compliance diensten

Hoe voldoe ik aan alle fiscale verplichtingen? 
De afgelopen jaren is de fiscale wet- en regelgeving steeds complexer geworden. Fiscaal risicomanagement en het naleven van alle regels worden dan ook steeds belangrijker. Daarnaast vindt horizontaal toezicht op een steeds grotere schaal plaats. Hoe kan dat u helpen om uw fiscale bedrijfsprocessen beter te beheersen? Lees verder

Dienstverlening bij fiscale geschillen

Hoe ga ik om met fiscale geschillen?
Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met fiscale geschillen. De fiscale autoriteiten richten zich daarbij steeds vaker op tekortkomingen, bijvoorbeeld in uw administratie of bij het voldoen aan de verplichtingen. De reden voor een geschil ligt echter lang niet altijd op dat vlak. Veel vaker gaat het om een verschillende interpretatie van de ingewikkelde fiscale wetgeving. Geschillen kosten veel tijd, maar zijn soms noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen. Lees verder

Belastingadviesdiensten

Hoe draagt mijn fiscaal beleid bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? 
Een van de grootste uitdagingen voor belastingplichtigen is het efficiënt beheersen van binnen- en buitenlandse heffingen, in overeenstemming met de bedrijfs- of individuele doelstellingen. Wij helpen ondernemingen om praktische en innovatieve strategieën in te voeren voor beter beheer van de belastingpositie en optimalisatie van de cash flow. Zo vloeien er niet onnodig middelen weg en wordt de weg vrij gemaakt voor verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Bij onze dienstverlening verliezen wij uw stakeholders niet uit het oog en stemmen een duidelijke aanpak met u af. Daar waar individuele belangen een rol spelen worden deze eveneens nadrukkelijk betrokken in onze advisering. Lees verder

Publieke Sector

Hoe ga ik om met belastingplicht? Hoe richt ik de fiscale organisatie in nu mijn organisatie belastingplichtig is geworden? Kan ik de fiscale risico’s beter beheersen? 
Binnen de overheid moet de komende jaren op vele plaatsen worden bezuinigd. De kunst is om slim te bezuinigen en te voorkomen dat de dienstverlening aan de burger verschraalt. Door het beperken van de kosten voor compliance en benutten van fiscale kansen kan binnen veel overheidsinstanties een besparing worden gerealiseerd. Lees verder

Post-Merger Integration services (PMI)

Hoe voorkom ik verrassingen na een fusie of bedrijfsoverdracht? 
Uw onderneming staat voor nieuwe ontwikkelingen. U wilt bijvoorbeeld uitbreiden via een overname of fusie. Of u bent van plan uw onderneming over te dragen, aan een zakenpartner of aan de volgende generatie. Al deze gebeurtenissen roepen fiscale vragen op. Welke risico’s loopt u? Maar ook: welke kansen zijn er om de belastingdruk te verlagen en meer zekerheid te verkrijgen over de fiscale positie van uw onderneming? Lees verder

Contact

 

Fiscale planning en fiscale verplichtingen, Business Tax Opvolging van familiebedrijven
Uw bedrijf, uw familie, te waardevol om op het spel te zetten

 

Meer Lees meer

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.