This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen

Hoe houden we de veranderingen in jaarrekeningstandaarden bij?

In 2008 is voor alle onderwijssectoren de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van het Ministerie van OCW en de Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen (RJ 660) ingevoerd. In het afgelopen jaar en in de nabije toekomst stonden en staan diverse verslaggevingtechnische en andere vraagstukken op de agenda. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan vermelding bestuurdersbeloningen, de verwerking in de jaarrekening van de BAPO-verplichtingen, de toegenomen eisen rondom horizontale verantwoording, de financiële positie en risicomanagement.

Deloitte helpt cliënten bij het analyseren, interpreteren en toepassen van nieuwe jaarrekeningregelgeving.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • ExternalURL

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Lees ook

  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.