This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jaarverslaggeving Gemeenten en Provincies

Hoe houd ik mijn gemeente of provincie aan de nieuwe regelgeving over 2004?

Met ingang van 2004 gelden voor gemeenten en provincies nieuwe verslaggevingsrichtlijnen: het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De invoering van het BBV heeft grote consequenties voor de inrichting van de jaarrekening. Dit betreft niet alleen de indeling, maar ook de waardering en het al dan niet kunnen opnemen van posten.

Deloitte helpt cliënten bij het analyseren, interpreteren en toepassen van deze nieuwe regelgeving voor de jaarrekening.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Lees ook

  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.