This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen

Hoe houden we de veranderingen in jaarrekeningstandaarden bij?

De financiële verslaggeving door fondsenwervende instellingen kent een brede maatschappelijke belangstelling. In 2011 is de Richtlijn fondsenwervende instellingen door de Raad voor de Jaarverslaggeving aangepast. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande richtlijn zijn beperkt en betreffen met name verduidelijkingen.


Deloitte helpt cliënten bij het analyseren, interpreteren en toepassen van de jaarrekeningregelgeving voor fondsenwervende instellingen. Ook kunnen wij u adviseren bij vraagstukken op het gebied van governance bij fondsenwervende instellingen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • ExternalURL

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.