This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jaarverslaggeving algemeen

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Voor de meeste Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regelingen, zoals voornamelijk vervat in Titel 9 Boek 2 BW.

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt richtlijnen op voor grote en middelgrote rechtspersonen en voor kleine rechtspersonen. Onlangs is Titel 9 Boek 2 BW gewijzigd. De wetswijzigingen moeten worden toegepast over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005. Als gevolg van de wetswijziging heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving reeds aangegeven haar Richtlijnen te wijzigen.

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar informatie over de recente wijzigingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daarnaast is informatie opgenomen over specifieke verslaggevingsissues.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Handboeken van Deloitte

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Meer Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.