This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Hoe gebruik ik de IPSAS-standaarden voor mijn overheidsorganisatie?

IPSAS ontwikkelt zich momenteel snel tot een wereldwijd geaccepteerde standaard voor de financiële verslaggeving door overheden. Daarmee levert IPSAS een bijdrage aan de wereldwijde harmonisering van de financiële rapportage in de publieke sector.

Er zijn IPSAS-standaarden voor het baten/lastenstelsel en voor het kasstelsel. De standaarden voor het baten/lastenstelsel zijn gebaseerd op de IAS en IFRS-standaarden en geschikt gemaakt voor overheden, zowel centraal als decentraal.

De IPSAS-standaarden vinden reeds navolging in diverse landen (Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada) en internationale organisaties (NAVO, Europese Unie, OECD, Verenigde Naties). De Verenigde Naties, de Wereldbank en het IMF behoren tot de sponsors van de IPSAS Board.

Wilt u direct contact met IPSAS expert prof. dr. Frans van Schaik? Dat kan via: fvanschaik@deloitte.nl.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • ExternalURL

Contact

Frans van Schaik
Deloitte Global Leader Public Sector Accounting and Auditing
+31 (0)88 288 13 57
fvanschaik@deloitte.nl
LinkedIn Frans van Schaik

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.