This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Internal audit effectiveness and added value

Hoe verbeter ik de toegevoegde waarde van mijn internal-auditfunctie?

Uw interne accountantsdiensten kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het beheersen van risico's binnen uw organisatie. Het is wel noodzakelijk dat zij dan gebruik maken van een auditmethodologie die expliciet aandacht besteedt aan risicobeheersing, de zogenaamde risk based audit.

Deloitte ondersteunt u bij het invoeren van een auditmethodologie die uitgaat van een expliciete risicoanalyse in de breedste zin van het woord. Op die manier draagt uw internal auditfunctie bij aan het beantwoorden van de vraag of u 'in control' bent.

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.