This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Accountancy

Helder, betrouwbaar, transparant en duidelijk

Transparantie en betrouwbaarheid in bedrijfsvoering is van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van organisaties. Deloitte begrijpt als geen ander de ‘wetten’ achter de eisen van deze tijd.

Niet alleen de regelgeving, zoals die van de Code Tabaksblat of die op het gebied van rechtmatigheid. Ook die om het vertrouwen van aandeelhouders, klanten en anderen te behouden. Deloitte biedt u een dienstenpakket dat u helpt om aan de hoge eisen van de moderne maatschappij te voldoen.

Onze accountancyspecialisten zijn breed inzetbaar voor bijvoorbeeld:

  • de wettelijke externe accountantscontrole
  • het borgen van integriteit binnen uw organisatie
  • het voorkomen, onderzoeken en behandelen van fraudegevallen
  • uitgebreide administratief-zakelijke dienstverlening

Deloitte is voor uw organisatie een heldere, betrouwbare, transparante en vooral duidelijke partner in accountancy.

Focus op

  • Toekomst van Toezicht nr 4
    Iets minder dan de helft van de commissarissen vindt dat digitalisering niet hoog genoeg op hun agenda staat. Lees meer!
  • Risicoparagraaf in jaarverslag
    Deloitte concludeert op basis van onderzoek dat risicorapportages onvoldoende rekening houden met actuele ontwikkelingen.

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.