This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Onafhankelijkheid

Hoe bewaak ik mijn onafhankelijkheid als controlerend accountant?

Een accountantsverklaring verschaft zekerheid over de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving. Een onafhankelijke positie van de controlerend accountant is daarbij een basisvoorwaarde. Deloitte hanteert daarom duidelijke waarden en normen.

Strenge regels over toelaatbaarheid van advisering bij controlecliënten zijn daarvan een voorbeeld. Ook kent Deloitte gedragsnormen voor het onderhouden van persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met controlecliënten. Interne procedures zorgen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.

In dit stelsel van waarborgen, spelen nog drie andere partijen een expliciete rol:

  • het toezichthoudend orgaan van de controlecliënt bij het toewijzen van opdrachten
  • de beroepsorganisatie als bewaker van naleving van de geldende voorschriften
  • de Autoriteit Financiële Markten als toezichthouder op de onafhankelijheid van accountants

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 28 88

Relevante links

  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.