This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Securities and Exchange Commission

Het opleidingsinstituut van Deloitte Nederland voor de private en publieke sector

De internationale onafhankelijkheidsregels, waaronder die van de US Securities and Exchange Commission waaraan Deloitte is onderworpen, vereisen dat wij voor iedere nieuwe opdracht nagaan of een organisatie onderdeel is van een in de Verenigde Staten beursgenoteerde onderneming en of er vanwege de bestaande dienstverlening van Deloitte beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van aanvullende diensten door onze organisatie.

Als dit het geval is, zijn wij verplicht toestemming te vragen aan (de Audit Committee van) het moederbedrijf voor het verlenen van deze aanvullende diensten. De cursussen van de Deloitte Academy gelden ook als aanvullende diensten.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.