This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Nederland door concurrentie in wereldtop breedband

Revolutionaire evolutie breedband in Nederland


Bijlage(n) downloaden  

In ons land komen enkele omstandigheden samen die goed zijn voor de ontwikkeling van breedband. Landen die klein en rijk zijn én waar meerdere infrastructuren ruim beschikbaar zijn voor consumenten, staan bovenaan in de mondiale breedbandklassementen. Nederland voldoet aan die ideale omstandigheden. 

Een financiële overheidsrol bij investeringen in de infrastructuren is daarbij niet nodig.
Er zal meer glasvezel komen in DSL-netwerken, kabel zal de potentie van het huidige HFC-netwerk (dat al voor 97% uit glasvezel bestaat) verder benutten en mobiele netwerken zullen in de toekomst ook steeds meer overgaan op breedband (LTE). De marktverkenning door Deloitte geeft aan dat daardoor het aanbod van breedband voorlopig ruim voldoende zal zijn om aan de vraag tegemoet te komen.

Neem voor  meer informatie contact op met:
Remco Groeneveld
Tel: +31 (0)88 288 4723
of
Stephen Ward
Tel: +31 (0)88 288 2852

Gerelateerde links

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.