This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Wat moet ik met mijn vastgoed?

Vastgoed moet worden gezien als productiemiddel en is een onderdeel van het strategievormingsproces van de zorginstelling. Om hier optimaal gebruik van te maken moet je vragen:

Wat zijn binnen mijn huidige vastgoedportefeuille de mogelijkheden om kosten te besparen en zelfs opbrengsten te realiseren?

Deloitte helpt deze vraag te beantwoorden door te adviseren over:

  • Strategie
  • Portefeuille
  • Organisatie
  • Integrale aanpak

Strategie

Omdat vastgoed een belangrijk element vormt in de bedrijfsvoering dient de vastgoedstrategie aan te sluiten op de organisatiestrategie. Bij veel zorginstellingen blijkt de vastgoedstrategie niet aanwezig te zijn of geen bijdrage te leveren aan het primaire bedrijfsproces. Juist een goed afgestemde strategie met heldere doelen kan bijdragen aan de groei van de organisatie maar ook zeker zorgen voor een kostenreductie.

Portefeuille

Basis voor de vastgoedstrategie is inzicht in de huidige portefeuille en in de huisvestingsbehoefte. Het is belangrijk te streven naar een efficiënte en effectieve vastgoedportefeuille.

Organisatie

Het ondernemen met vastgoed vraagt om een professionele vastgoedorganisatie. Een herdefinitie van de organisatie van het bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met vastgoed is aan de orde. Er worden vaak andere competenties verwacht dan nu voorhanden zijn.

Integrale aanpak

Deloitte Real Estate begeleidt zorginstellingen in het formuleren van de strategie van het vastgoedbedrijf en adviseert over het ontwerp en inrichting van de strategie en ondersteunt desgewenst de implementatie. Deze aanpak gaat uit van integraliteit waarbij naast kennis van vastgoedorganisaties, strategieën, competenties en processen ook fiscale en juridische kennis wordt ingezet om tot oprichting van vastgoedbedrijven binnen (of buiten) de zorgonderneming te komen.

Onze advisering over Wat moet ik met mijn vastgoed is onderdeel van onze Zorg adviestak. Hieronder vallen ook:
Waarde van vastgoed
Betaalbaarheid en financiering
Building & portfolio retrofit

 

Contact

Iwan Zuidberg
Director
+31 (0)88 288 16 31
izuidberg@deloitte.nl
LinkedIn Iwan Zuidberg

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.