This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Wat is mijn vastgoed waard?

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Deze verantwoordelijkheid kwam in 2009 tot uitdrukking in het vervallen van het bouwregime. Vervolgens werd in 2010 financial and operational lease geïntroduceerd. Over 2011 is voor de AWBZ een impairment toets zorgvastgoed verplicht. De waardering van zorgvastgoed moet in strategisch perspectief worden geplaatst.

Hoe waardeer ik mijn zorgvastgoed?

Deloitte Real Estate heeft specifieke kennis in huis om de complexiteit van het waarderen van uw vastgoed in de zorgsector helder te krijgen. Wij helpen u door:

  • Onze specialisten in te zetten
  • Complexiteit helder te maken
  • Onderbouwing
  • Verschillende invalshoeken te belichten

Specialisten in huis

Deloitte heeft de unieke positie te beschikken over gecertificeerde registertaxateurs. U weet waar het werkelijk om draait. Tegelijkertijd zorgen onze specialisten ervoor dat uw waardering voldoet aan de laatste eisen en wetgeving.

Complexiteit helder maken

Waarderingsvraagstukken bij zorgcomplexen en ziekenhuizen zijn door wet- en regelgeving en door het incourante karakter van dit type vastgoed vaak zeer complex. Wij bieden inzicht.

Onderbouwing

Het College Sanering heeft richtlijnen opgesteld bij waarderingen voor bepaalde doeleinden. Een goede waardering moet onderbouwd de waarde weergeven. Zeker omdat inzicht in de waarde voor partijen als de Belastingdienst, College Sanering en de accountant steeds belangrijker wordt.

Verschillende invalshoeken

Daarnaast is het vaak noodzakelijk om de waarde vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Niet alleen de waarde in huidige staat is van belang, maar ook de waarde bij alternatieve aanwendingsmogelijkheden.

Onze advisering over de waarde van vastgoed is onderdeel van onze Zorg adviestak. Hieronder vallen ook:
Wat moet ik met mijn vastgoed
Betaalbaarheid en financiering
Building & portfolio retrofit

 

Contact

Wilfrid Donkers
Director
+31 (0)88 288 18 90
wdonkers@deloitte.nl
LinkedIn Wilfrid Donkers

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.