This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Nieuwbouwplannen

Betaalbaarheid en financiering

Zorginstellingen hebben beperkte toegang tot kapitaal. De banken, die op dit moment de zorg van kapitaal voorzien, hebben aangegeven dat zij niet aan de kapitaalbehoefte van de zorgsector kunnen voldoen. Het aandeel van privaat kapitaal zal toenemen en banken stellen zwaardere eisen aan kapitaalverzoeken. Dit levert de vraag op:

Hoe krijg ik mijn nieuwbouwplannen betaalbaar én financierbaar?

Deloitte heeft als financiële dienstverlener ruime ervaring met:

  • Het verkrijgen van financiering voor cliënten
  • Zowel in de private als publieke sfeer
  • De (veranderende) eisen die de banken stellen
  • Het opstellen van een Business Case
  • Het inzetten van hulpmiddelen die bij de bank bekend en geaccepteerd zijn

Onze advisering over Betaalbaarheid en financiering is onderdeel van onze Zorg adviestak. Hieronder vallen ook:
Waarde van vastgoed
Building & portfolio retrofit
Wat moet ik met mijn vastgoed

Contact

Janko Lindenbergh
Director
+31 (0)88 288 37 86
jlindenbergh@deloitte.nl
LinkedIn Janko Lindenbergh

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.