This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Risicomanagement

Risico’s horen bij het realiseren van uw doelstellingen. Sommige risico’s wilt u voorkomen, andere risico’s wilt u accepteren. Maar hoe zorgt u dat de continuïteit niet in gevaar komt, dat u voldoet aan de financiële randvoorwaarden? Kortom:

Hoe integreert u risicomanagement in de reguliere bedrijfsvoering en creëert u een risicobewuste organisatie?


Deloitte kan u helpen bij:

  • Realiseren van prestaties
  • Keuzeproces
  • Specialistische kennis

Het beheerst realiseren van prestaties

Risico’s vormen een belemmering voor de realisatie van de doelstellingen die u wilt realiseren om invulling te geven aan uw missie en visie. Daarom wilt u de risico’s managen zonder dat de (financiële) continuïteit in gevaar komt. Dit realiseert u door de risico’s te identificeren en de beheersmaatregelen in te regelen, ondersteund door een risicobewuste organisatiecultuur.

Keuzeproces

Risicomanagement draagt bij aan zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van uw strategie. Wij vinden niet dat alle risico’s vermeden moeten worden maar dat het accepteren van risico’s een resultante is van een bewust keuzeproces waarbij de financiële continuïteit is geborgd. Het benoemen van de risicobereidheid en het vaststellen van de benodigde risicobuffer zijn daarbij strategische keuzes.  

Wij helpen u om tot deze keuzes te komen. In een intakegesprek bepalen wij gezamenlijk welke onderdelen bij uw vraagstelling passen. Op basis daarvan bouwen wij een programma voor u op dat hierbij aansluit en passend is voor uw organisatie.

Specialistische kennis

Deloitte biedt u ondersteuning bij alle facetten van risicomanagement. Maar ook op specifieke risicoaandachtsgebieden zoals projectontwikkeling, ICT, treasury en verbindingen kunnen wij u met onze specialistische kennis ondersteunen om de risico’s in kaart te brengen.

Onze advisering over Risicomanagement is onderdeel van onze Woningcorporaties adviestak. Hieronder vallen ook:
Fusie en samenwerking

Financiering van projecten zonder borging
Good governance

 

Contact

Marike Tuinder
Partner
+31 (0)88 288 20 39
mtuinder@deloitte.nl
LinkedIn Marieke Tuinder

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.