This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Good Governance

Voor uw corporatie is het van belang de kwaliteit van de governance in beeld te brengen en te weten in hoeverre de organisatiestructuur van uw corporatie en haar verbindingen voldoen aan de vereisten van good governance.

Hoe zorg ik voor kwaliteit en structuur in de governance?

Deloitte kan u hierbij ondersteunen en begeleiden. Wij helpen u bij:

  • Nulmeting
  • Grip op de governancestructuur
  • Specialistische kennis

Nulmeting

Door het uitvoeren van een nulmeting stelt Deloitte u in staat een goed beeld te krijgen van de governance in uw organisatie. De input is als nulmeting te gebruiken bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT/RvC en de professionalisering van de governancestructuur.

Grip op de governancestructuur

Deloitte kan zorgen dat u grip krijgt op een accurate governancestructuur. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het begeleiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT/RvC.
  • Advisering over de gevolgen van de Herzieningswet voor uw corporatie en haar verbindingen.
  • Het ontwerpen van een goed doordachte, gedragen governancestructuur. Dit kan zowel voor een situatie met een twee- als een drielagen bestuursstructuur.
  • Professionalisering van de bestaande governancestructuur.

Specialistische kennis

Deloitte is de grootste partner voor woningcorporaties in Nederland en heeft ervaren specialisten in huis die uw organisatie kunnen ondersteunen en adviseren over good governance. Wij zijn gespecialiseerd in het afstemmen van de bedrijfsvoering op een intern risico- en beheersingssysteem. Deloitte wil u graag van dienst zijn als u de kwaliteit en structuur van uw organisatie wilt verbeteren.

Lees meer over onze diensten in de flyer Good Governance

Onze advisering over Good governance is onderdeel  van onze Woningcorporaties adviestak. Hieronder vallen ook:
Financiering van projecten zonder borging 
Risicomanagement
Fusie en samenwerking

 

Contact

Joop Hooghiemstra
Director
+31 (0)88 288 05 57
jhooghiemstra@deloitte.nl
LinkedIn Joop Hooghiemstra

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.