This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Financiering van projecten zonder borging

Sinds de invoering van de ‘tijdelijke ministeriële regeling DAEB’ per 1 januari 2011 dienen Commerciële (niet-DAEB) nieuwbouwprojecten zonder borging gefinancierd te worden.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe herzieningswet dienen corporaties tevens een administratieve scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten aan te brengen. Voor beide activiteiten moeten corporaties aparte balansen en verlies- en winstrekeningen opstellen.

Daarnaast zal naar verwachting sprake zijn van vermogensscheiding, waarbij de allocatie van eigen vermogen aan niet-DAEB activiteiten wordt ingeperkt. Afhankelijk van de nadere uitwerking van deze regels zal mogelijk ook een (een deel van) het bestaande niet-DAEB bezit ongeborgd gefinancierd dienen te worden. Nogal veel regels om aan te voldoen. De vraag is dan ook:

Hoe voldoe ik aan alle nieuwe regels met betrekking tot financiering?

Deloitte kan u bij diverse aspecten van het financieren van dienst zijn:

  • Ondersteuning bij aantrekken financiering
  • Begeleiding gehele proces
  • Operationele ondersteuning

Ondersteuning bij aantrekken financiering

Deloitte kan u ondersteunen bij het aantrekken van niet-DAEB financiering. Een degelijke voorbereiding leidt tot een goed onderbouwd financieringsmemorandum. Hierdoor komt uw propositie beter uit de verf en nemen de kansen op het succesvol aantrekken van financiering of kapitaal enorm toe.

Wij adviseren inzake de te volgen aanpak en de noodzakelijke inhoud van een financieringsmemorandum waarmee een aantal geselecteerde financiers en/of beleggers wordt benaderd. Wij kennen de strategie en focus van financiers en beleggers in binnen- en buitenland en weten welke informatie en propositie zij wensen.

Begeleiding gehele proces

Wij kunnen het gehele proces van begin tot einde voor u begeleiden. Vanuit onze ervaring zijn wij bekend met de kritische factoren in het proces en kunnen wij u helpen deze te bewaken. Wij ondersteunen u bij de inhoudelijke beoordeling van voorstellen van de banken en de te maken keuzes gedurende het proces.

Operationele ondersteuning

Daarnaast bieden wij operationele ondersteuning bij tijdsintensieve processen zoals het vaststellen van de onder te zetten portefeuille, het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie over deze portefeuille en de coördinatie van een mogelijk noodzakelijke kadastrale recherche.

Lees hier meer over financiering.

Onze advisering over Financiering van projecten zonder borging is onderdeel van onze Woningcorporaties adviestak. Hieronder vallen ook:
Good governance
Risicomanagement
Fusie en samenwerking

 

Contact

Kees Zachariasse
Partner
+31 (0)88 288 21 27
kzachariasse@deloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.