This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Onafhankelijk advies/mediation

Er bestaan veel ontwikkelingscombinaties waar de overheid bij betrokken is. Bijvoorbeeld waar een gemeente en een projectontwikkelaar samenwerken. Soms komen discussies opzetten over het project, over hoe het project doorgang kan vinden en over hoe gesloten contracten kunnen worden geëerbiedigd. De vraag is:

Hoe kunnen we geschillen oplossen zonder de weg naar de rechter te bewandelen?

Deloitte Real Estate heeft jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Ons doel is het beslechten van een geschil tussen samenwerkingspartners, zonder rechterlijke tussenkomst, zodat partijen op positieve wijze verder samen kunnen werken. Vanuit die gedachte helpen wij u met:

  • Omvang en kern van het geschil bepalen
  • Analyse
  • Oplossingsrichting

Omvang en kern van het geschil bepalen

Een adviseur zal met beide partijen om tafel gaan zitten om de aanleiding en kern van het geschil helder te krijgen.

Analyse

Alle relevante, tussen partijen vastgelegde en besproken informatie wordt nader geanalyseerd en bestudeerd.

Oplossingsrichting

Op basis van de analyse wordt een oplossingsrichting voorgesteld die recht doet aan de belangen van partijen, doch tevens rechtvaardig is, gelet op de tussen partijen overeengekomen afspraken.

Onze advisering over Mediation is onderdeel van onze Overheid adviestak. Hieronder valt ook:
Begeleiden aanbesteding

 

Focus op

  • Handboek Grondbeleid: betere governance gemeentelijke grondbedrijven
    Het handboek Gemeente Governance Grond(ig) beleid geeft een praktisch en inzichtelijk overzicht met concrete aanbevelingen, checklisten en formats om meer zicht en greep te krijgen op grondbeleid binnen de gemeenten.
  • Handboek Gemeente Governance
    Het handboek ‘Gemeente Governance – Handboek Verbonden partijen’ biedt verbetervoorstellen om als gemeente meer ‘in control’ te zijn van verbonden partijen en de relatie met deze partijen inzichtelijker te maken.

Contact

Jurrien Veldhuizen
Partner
+31 (0)88 288 16 36
jveldhuizen@deloitte.nl
LinkedIn Veldhuizen

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.