This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Overheid

Wat speelt er nu op het gebied van vastgoed en overheid?

Ruimtelijke veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daarbij moet de eigen positie effectief en efficiënt worden ingericht en beoordeeld en samenwerkingen met derden strategisch worden aangegaan en worden (her)overwogen.

De adviseurs van Deloitte Real Estate helpen u bij diverse vraagstukken, zoals:

  • Wat is mijn risico bij de huidige stagnering in de vastgoedmarkt en wat moet ik doen?
  • Hoe krijg ik mijn project- en gebiedsontwikkeling weer ‘in control’?
  • Hoe richt ik mijn rol bij de toekomstige vastgoedontwikkeling in?

Waarom Deloitte?

Deloitte Real Estate biedt ondersteuning aan publieke- en private instellingen bij project- en gebiedsontwikkeling, locatiekeuze, het beheer van gebieden en gebouwen, bij het maken van hun afwegingen in (her)ontwikkeling te participeren middels bijvoorbeeld een PPS, resulterend in diverse samenwerkingsvormen danwel contractvormen waaronder Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO).

Lees meer over de onderdelen van ‘Overheid’:
Onafhankelijk advies/mediation
Begeleiden aanbesteding

 

Contact

Frank ten Have
Partner
+31 (0)88 288 24 62 
ftenhave@deloitte.nl
LinkedIn Frank ten Have

 

Lees ook

Ook interessant

  • ExternalURL
    Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit
    Aanbevelingen voor gebiedsontwikkeling

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.