This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Vastgoedstrategie

Met een goed onderbouwde vastgoedstrategie bent u in staat om betere besluiten te nemen omtrent huisvestings- en vastgoedvraagstukken en om een efficiënte vastgoedportefeuille te beheren. U kunt daarmee tevens het hoofd bieden aan de diverse ontwikkelingen die de komende jaren op uw onderwijsinstelling af komen. De vraag met betrekking tot vastgoedstrategie is:

Hoe kunt u uw vastgoed optimaal inzetten ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek en innovatie?

Wilt u vastgoed niet langer als lastenpost van de begroting zien, maar in het voordeel van uw onderwijsinstelling inzetten? Wij kunnen u helpen door onze kennis van:

 • Ontwikkelingen in onderwijsland
 • Opstellen vastgoedstrategie
 • Ondersteuning verkoop en ‘project control’ bij nieuwbouw

Ontwikkelingen in onderwijsland

Belangrijke ontwikkelingen in de onderwijssector kunnen van invloed zijn op uw vastgoedportefeuille. Wij kennen de markt en helpen bij de volgende issues:

 • Het onderwijsveld kenmerkt zich onder andere door de frequente introductie van nieuwe onderwijsconcepten met (vanzelfsprekend) een vastgoed- en huisvestingsconsequentie.
 • De concurrentie tussen instellingen (ook internationaal gezien) is groot en zal verder toenemen: ‘battle for students’. Onderwijs- en studentenhuisvesting zijn hierin (mede) een onderscheidend criterium.
 • Om de concurrentie adequaat het hoofd te bieden, vindt een verdere schaalvergroting plaats (fusie en samenwerking).
 • Veel van het vastgoed van onderwijsinstellingen is verouderd en gedeconcentreerd en zal de komende jaren aanpassing behoeven.
 • Onderwijsinstellingen gebruiken hun ruimte efficiënter door zich te richten op de totale voorraad in plaats van enkele gebouwen, op kwaliteit in plaats van ruimte en door samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven.

Opstellen vastgoedstrategie

Door vastgoed op de juiste manier in te zetten, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van uw onderwijsinstelling. Deloitte kan u helpen uw onderwijsvastgoed strategisch in te zetten door middel van:

 • Bepalen uitgangspunten en randvoorwaarden van de vastgoedstrategie
 • Uitvoeren interne en externe vastgoedanalyse
 • Vaststellen streefportefeuille
 • Opstellen en/of actualiseren van uw vastgoedstrategie
 • Uitwerken en implementeren van vervolgstappen
 • Adviseren over portefeuillemanagement
 • Professionaliseren van de vastgoedorganisatie

Ondersteuning verkoop en ‘project control’ bij nieuwbouw

Deloitte kan onderwijsinstellingen tevens ondersteunen bij de eventuele verkoop van locaties, al dan niet op basis van herontwikkelingspotentie, en ‘project control’ van nieuwbouwprojecten.

Onze advisering over vastgoedstrategie is onderdeel van onze Onderwijs adviestak. Hieronder vallen ook:
Campus en gebiedsontwikkeling
Kostenbesparing op vastgoed
Duurzaamheid

 

Contact

Jurrien Veldhuizen
Partner
+31 (0)88 288 16 36
jveldhuizen@deloitte.nl
LinkedIn Jurrien Veldhuizen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.