This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Kostenbesparing op vastgoed

De economische omstandigheden laten geen sector onberoerd. Direct en indirect hebben bezuinigingsmaatregelen impact op de onderwijssector. Alleen met een gezonde financiële positie kunnen ambities worden waargemaakt en kan de concurrentie het hoofd worden geboden. Door zorg te dragen voor een effectief en efficiënt vastgoedbeheer komen middelen beschikbaar voor het onderwijs. De vraag is:

Hoe realiseert u kostenbesparingen in de vastgoedportefeuille?

Moet u als onderwijsinstelling bezuinigen en denkt u binnen het vastgoed bezuinigingen te kunnen realiseren? Wij denken graag met u mee en helpen u bij:

  • Optimalisatie van vastgoedbeheer
  • Diverse besparingsmogelijkheden
  • Analyse op hoofdlijnen
  • Sparringpartner

Optimalisatie van vastgoedbeheer

Optimalisatie van het vastgoedbeheer kan alleen plaatsvinden door zowel naar de vastgoedportefeuille als vastgoedorganisatie te kijken. Door bestaande inefficiënties te verbeteren, komen middelen beschikbaar voor het onderwijs.

Diverse besparingsmogelijkheden

Maatregelen om kosten te reduceren vallen uiteen in besparingen op de korte en lange termijn. Deloitte helpt u graag bij het kiezen van de meest geschikte besparingsmogelijkheden. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden, zoals:

  • Kosten besparen (bijvoorbeeld door verkoop grond, beëindigen huur en fiscale optimalisering)
  • Efficiency (bijvoorbeeld door verlaging exploitatielasten, herhuisvesting en herstructurering vastgoedorganisatie)
  • Transformatie (bijvoorbeeld door middel van Het Nieuwe Werken, Science Park ontwikkeling en risicomanagement)

Analyse op hoofdlijnen

Om de grootste kostenreductie op uw onderwijsvastgoed te behalen is een gedegen analyse vooraf van groot belang. Deloitte kan deze analyse op hoofdlijnen uitvoeren om de meest geschikte besparingsmogelijkheden voor uw onderwijsinstelling in kaart te brengen.

Sparringpartner

Ook als u zelf ideeën heeft waar zaken binnen uw vastgoedportefeuille en –organisatie efficiënter en effectiever kunnen, sparren wij graag met u om de mogelijkheden te verkennen.

Onze advisering over Kostenbesparing op vastgoed is onderdeel van onze Onderwijs adviestak. Hieronder vallen ook:
Vastgoedstrategie
Duurzaamheid
Campus en gebiedsontwikkeling

 

Contact

Matthijs Hesselink
Manager
+31 (0)88 288 99 93
mhesselink@deloitte.nl
LinkedIn Matthijs Hesselink

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.