This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Onderwijs

Wat speelt er nu op het gebied van onderwijs?

De onderwijssector staat voor forse uitdagingen. De kabinetsdoelstellingen voor onderwijs, onderzoek en innovatie zijn ambitieus te noemen. Nederland wil tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld behoren. Er staan echter ook forse transformaties en bezuinigingen voor de deur. De sector onderwijs zal daarom de komende jaren fors in beweging blijven.

Deloitte is, vanwege de multidisciplinaire dienstverlening, als geen ander in staat om u te helpen met huisvestings- en vastgoedvraagstukken in deze uitdagende tijden. Onze specialisten kunnen u adviseren over:

  • Vastgoed als onderdeel van strategische visie
  • Uw oncurrentiepositie
  • Gezonde financiën
  • Verduurzaming

Vastgoed onderdeel van strategische visie

De ontwikkelingen binnen de onderwijssector geven vastgoed een steeds prominentere plek. Onderwijsinstellingen raken er van doordrongen dat vastgoed en huisvesting onderdeel moeten uitmaken van hun strategische visie. Doelmatig en efficiënt omgaan met huisvesting is daarbij essentieel. Huisvestingslasten moeten beperkt blijven, zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar komen voor de primaire processen: onderwijs & onderzoek.

Concurrentiepositie

Huisvesting kan van doorslaggevend belang zijn voor de concurrentiepositie van onderwijsinstellingen. Doordat onderwijsinstellingen in toenemende mate samenwerken met elkaar en met het bedrijfsleven, komen campusontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen steeds vaker voor. Dit geldt niet alleen voor universiteiten en hogescholen, maar in toenemende mate ook voor ROC’s.

Gezonde financiën

Bezuinigingsmaatregelen hebben een grote impact op de onderwijssector. De komende jaren zullen in het teken staan van het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Alleen met een gezonde financiële positie kunnen ambities worden waargemaakt en kan de concurrentie het hoofd worden geboden. Een effectieve en efficiënte vastgoedportefeuille draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde financiële positie van de onderwijsinstelling.

Verduurzaming

Zowel landelijk als lokaal wordt gestreefd naar gezonde, frisse en duurzame scholen en onderwijsvastgoed. In nieuwbouwprojecten wordt hier door middel van regelgeving invulling aan gegeven. Het verduurzamen van de bestaande portefeuille blijkt een stuk complexer. Hier ligt nog een grote (financiële) opgave. Het optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten en subsidie mogelijkheden in dergelijke duurzaamheidstrajecten kan in de financiële haalbaarheid doorslaggevend zijn, zo blijkt uit de praktijk.

Waarom Deloitte?

Onze vastgoedspecialisten hebben ruime ervaring met het adviseren van besturen en directies van onderwijsinstellingen bij het professionaliseren en optimaliseren van hun vastgoedportefeuille en vastgoedorganisatie.

Lees meer over de onderdelen van onze Onderwijs adviestak:
Vastgoedstrategie
Campus en gebiedsontwikkeling
Kostenbesparing op vastgoed
Duurzaamheid
Publiek-private Samenwerking

Contact

Jurrien Veldhuizen
Partner
+31 (0)88 288 16 36
jveldhuizen@deloitte.nl
LinkedIn Jurrien Veldhuizen

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.