This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Duurzaamheid

Verduurzaming van uw vastgoedportefeuille levert geld op, zorgt ervoor dat u uw duurzaamheidsdoelstellingen behaalt en verbetert het binnenklimaat van uw school. De vastgoedportefeuille vormt een belangrijke bron van energieverbruik en daar zijn grote kostenbesparingen te behalen.

Hoe verbetert u de energieprestatie en het binnenklimaat van uw onderwijsinstelling en behaalt u aanzienlijke kostenbesparingen?

Wilt u werken aan een gezond en fris binnenklimaat in uw onderwijshuisvesting en een duurzame vastgoedportefeuille? Wij kunnen u daar bij helpen. Deloitte helpt eigenaren van onderwijsgebouwen bij de strategische, organisatorische en financiële kant van het behalen van de duurzaamheiddoelstellingen door:

 • Analyse en opstellen strategie en business case
 • Building & Portfolio Retrofit
 • Energiebesparing
 • Building Retrofit QuickScan

Analyse en opstellen strategie en business case

Onze adviseurs helpen u bij:

 • Het analyseren van de bestaande vastgoedportefeuille
 • Het formuleren van een duurzaamheidsstrategie voor de vastgoedportefeuille die aansluit bij de beleidsdoelstellingen
 • Het opstellen van de financiële business case
 • Het opstellen van een helder en concreet plan van aanpak om de doelstellingen te behalen

Building & Portfolio Retrofit

Voor het verduurzamen van bestaande onderwijsgebouwen kan het toepassen van het Building & Portfolio Retrofit concept aantrekkelijk zijn. Hierbij wordt het realiseren van energiebesparing door middel van een energieprestatiecontract aanbesteed aan Energy Service Companies (ESCo’s).

Energiebesparing

De geselecteerde ESCo financiert de benodigde investeringen, voert de energiebesparende maatregelen uit en draagt zorg voor onderhoud van installaties en apparatuur. De energiebesparing kan zo budgetneutraal worden bereikt. Deloitte helpt onderwijsinstellingen met:

 • Het selecteren van de juiste ESCo
 • Het opstellen van de financiële business case
 • Het opstellen en sluiten van het energieprestatiecontract
 • In geval van huur, het maken van prestatieafspraken met de verhuurder inzake het nemen van energiebesparende maatregelen, comfortverbetering en de verdeling van de kosten en baten.

Building Retrofit QuickScan

Onze Building Retrofit QuickScan levert snel het benodigde inzicht in de potentiële meerwaarde, dat als basis dient voor besluitvorming. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt om uw vastgoedstrategie aan te scherpen en concrete vervolgstappen te benoemen.

Onze advisering over Duurzaamheid is onderdeel van onze Onderwijs adviestak. Hieronder vallen ook:
Vastgoedstrategie
Campus en gebiedsontwikkeling
Kostenbesparing op vastgoed

 

Contact

Rob Huisman
Senior Manager
+31 (0)88 288 20 09
rhuisman@deloitte.nl
LinkedIn Rob Huisman Twitter Rob Huisman

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.